Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

EPALE fokus: Vzdělávání ve věznicích

Červencovým tématem na EPALE je vzdělávání ve věznicích.

Prison education EPALE

Červencovým tématem na EPALE je vzdělávání ve věznicích

Hodnota mediánu počtu vězněných osob v Evropě je 115.7 vězňů na  100 000 obyvatel. Přitom platí, že velmi malé procento těchto osob má kvalifikaci pro absolvování vysokoškolského vzdělání a rovněž v mnoha zemích existuje u vězňů vysoký podíl těch, kteří předčasně ukončí školní docházku. Nízká úroveň kvalifikace má významné negativní dopady na zaměstnatelnost vězňů po propuštění, což je jeden z hlavních důvodů, proč se bývalí vězni po propuštění dopuštějí opětovně trestné činnosti. Z tohoto důvodu hraje základní a odborné vzdělávání velmi důležitou úlohu při znovuzačleňování vězňů do společnosti.

Uvědomujeme si, že vzdělávání ve věznicích je významné pro zlepšení pracovních příležitostí vězňů, pro jejich sociální začlenění a opětovnou integraci do společnosti. Podívejte se na tematickou stránku EPALE Výuka ve věznicích, kde jednotlivé národní týmy spolu s celou komunitou nashromáždily zajímavé články, užitečné zdroje a případové studie k tomuto tématu (obsah se liší podle zvolené jazykové verze). Navštěvujte EPALE pravidelně i v červenci, ať vám neunikne nový obsah!

Login (10)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více