Blog
Blog

EPALE fokus: Vzdělávání ve věznicích

Červencovým tématem na EPALE je vzdělávání ve věznicích.

Prison education EPALE.

Červencovým tématem na EPALE je vzdělávání ve věznicích

Hodnota mediánu počtu vězněných osob v Evropě je 115.7 vězňů na  100 000 obyvatel. Přitom platí, že velmi malé procento těchto osob má kvalifikaci pro absolvování vysokoškolského vzdělání a rovněž v mnoha zemích existuje u vězňů vysoký podíl těch, kteří předčasně ukončí školní docházku. Nízká úroveň kvalifikace má významné negativní dopady na zaměstnatelnost vězňů po propuštění, což je jeden z hlavních důvodů, proč se bývalí vězni po propuštění dopuštějí opětovně trestné činnosti. Z tohoto důvodu hraje základní a odborné vzdělávání velmi důležitou úlohu při znovuzačleňování vězňů do společnosti.

Uvědomujeme si, že vzdělávání ve věznicích je významné pro zlepšení pracovních příležitostí vězňů, pro jejich sociální začlenění a opětovnou integraci do společnosti. Podívejte se na tematickou stránku EPALE Výuka ve věznicích, kde jednotlivé národní týmy spolu s celou komunitou nashromáždily zajímavé články, užitečné zdroje a případové studie k tomuto tématu (obsah se liší podle zvolené jazykové verze). Navštěvujte EPALE pravidelně i v červenci, ať vám neunikne nový obsah!

Login (10)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více