Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

EPALE focus: Základní dovednosti a jejich osvojení

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti. Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti.

Investovat do rozvoje a osvojení základních dovedností je v post-koronavirové době životně důležitým krokem. Základní dovednosti (čtení, psaní, počítání a digitální dovednost) se staly prioritou a základem doporučení Upskilling Pathways recommendation, přijatých Radou Evropy v r. 2016. Nejméně 20% obyvatel Evropy má problém s psaním, čtením, počítáním a využitím digitálních technologií a téměř stejný podíl lidí (22%) dospělé populace má nižší než střední vzdělání. To je samo o sobě velkým rizikem nezaměstnanosti a z toho vyplývajících sociálních rizik. Strategie Upskilling Pathways ukládá členským státům vytvořit kohezní politiky osvojení základních dovedností pro všechny. Lidé by měli získat přinejmenším střední nebo vyšší střední vzdělání. 

Současná koronavirová krize vrhla na tento problém zcela nové světlo. Základní dovednosti mohou lidem, komunitám a společnostem pomoci získat jistou odolnost v turbulentních dobách. Umožní jim rychleji se adaptovat na nové okolnosti. Pandemie se dotkla mnoha důležitých oblastí života, například zdraví, práce, blahobytu nebo financí. Mnozí lidé v řadě sfér reagovali na pandemii využitím online technologií, jiní ale přišli o práci. Digitální dovednosti se najednou ukázaly jako klíčové - stejně jako umět plánovat rozpočet a činit dobrá finanční rozhodnutí. A samozřejmě, pro většinu lidí bylo důležité rozumět a pochopit podstatu pandemie z lékařského a zdravotního hlediska.

Evropané s nedostatečnými základními dovednostmi jsou v dobách krize tou nejzranitelnější složkou společnosti.  Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

Zde jsou témata, na která se v rámci našeho fokusu zaměřeníme: osvojení základních dovedností efektivními strategiemi, která zahrnují: 

  • kritické myšlení
  • zdravotní gramotnost
  • finanční gramotnost
  • matematická gramotnost
  • základní digitální devednosti pro budoucnost.

Ve dnech 16-17. září budete mít rovněž příležitost zůčastnit se  online diskuse na toto téma.

Login (33)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více