Blog
Blog

DIP: Projekt mobility s rezonancí

Na konci dubna byl ukončen projekt Erasmus+ „Rozšíření osobních kompetencí“ (Developing Individual Performaces“ = DIP).

Doba čtení cca 2 minuty - čtěte, hodnoťte, komentujte! 


I přes zpoždění, které způsobila koronavirová pandemie, se mohlo uskutečnit 24 výukových mobilit. Pedagogičtí pracovníci a správní zaměstnanci stejně jako další vedoucí pracovníci se úspěšně zúčastnili dalšího vzdělávání v rámci Erasmus+ vzdělávacího programu Evropské unie.

V proběhlých kurzech získali naši účastníci důležité zkušenosti, které vedly k rozšíření jejich osobních kompetencí. Rozmanitost navštívených workshopů ukazuje, jak je pro pedagogické pracovníky veřejných vysokých škol, tým a představenstvo škol důležité snažit se o kontinuální aktualizování vlastních dovedností.

V dalším vzdělávání byla diskutována témata, která zřetelně přispívají k živému a odbornému vyučování. Zde uvádíme některé názvy kurzů pro představu o rozmanitosti získaných kompetencí:

  • „There is an App for That“ představuje nástroje a návody na používání online nástrojů a upozorňuje na nebezpečí na internetu
  • „Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age“ upozorňuje na nedostatky našeho školního systému a nabízí řešení ke zlepšení online kompetencí
  • „Facing Diversity: Intercultural Classroom Management“ ukazuje nové možnosti, jak vystavět rozmanitou výuku v multikulturní třídě a jak přitom zohlednit individuální kulturní rozdíly
  • „Art as Therapy: Self-Expression and Special Needs in Art Education“ a „The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools“ otevírají nové cesty k moderním na výuku zaměřeným konceptům, které mohou být využity v integrovaných kurzech, kurzech základních dovedností a v jazykových kurzech.

Čtěte také:

Unter dem Schutz von Sant' Antonio

„Schal der Verbundenheit“ begeistert EU-Parlament

V Erasmus+ programech dalšího vzdělávání získávají naši pracovníci cenné kompetence, které dále sdílejí se svými kolegy a které následně využívají ve výuce. Tím je dlouhodobě zajištěna vysoká kvalita nabízených kurzů na veřejné vysoké škole Olching.

Vedle rozvoje vlastních dovedností získávají naši účastníci ve svém dalším vzdělávání nové znalosti o regionu, o kultuře, zvycích a o způsobu vzdělávání v navštívených zemích. Kromě toho mají také možnost vyměňovat si zkušenosti s kolegy z dalších evropských zemí a budovat nová přátelství a propojující sítě přesahující hranice.

Odborně stejně jako lidsky jsou Erasmus+ programy dalšího vzdělávání cenným obohacením pro každého jedince!

Helène Sajons

Login (2)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více