Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Digitální učení na pracovišti – inspirativní příklady z evropských zemí

Digitální technologie nabízejí obrovský potenciál v posílení učení dospělých na pracovišti. Tematický koordinátor EPALE Andrew McCoshan spolupracuje se zástupci členských zemí EU v rámci pracovní skupiny ET 2020 na téma Odborné vzdělávání a školení a společně zkoumají, jaké příležitosti a problémy tato oblast má. Tento příspěvek se zaměřuje na příležitosti, a související článek se bude zabývat problémy.

Digital learning workplace

 

Digitální technologie nabízejí obrovský potenciál v posílení učení dospělých na pracovišti. Tematický koordinátor EPALE Andrew McCoshan spolupracuje se zástupci členských zemí EU v rámci pracovní skupiny ET 2020 na téma Odborné vzdělávání a školení a společně zkoumají, jaké příležitosti a problémy tato oblast má. Tento příspěvek se zaměřuje na příležitosti, a  související článek se bude zabývat problémy.

 

Využití digitálních technologií ve vzdělávání na pracovišti je na vzestupu. Podle nedávné zprávy LinkedIn Learning téměř dvě třetiny lidí, kteří jsou ve firmách zařazeni do programu „rozvoj talentů“ utrácejí z rozpočtu na vzdělávání více na on-line kurzy než v roce 2017. Více než jedna třetina utrácí méně za kurzy, které vede lektor. Toto by se nedělo, kdyby digitální učení nenabízelo nové příležitosti a výhody oproti tradičním způsobům učení. Takže, které příležitosti to jsou a kde digitální technologie nad jinými metodami vedou?

Členské země EU právě teď zkoumají tyto otázky v rámci pracovní skupiny Education and Training 2020 VET Working Group (VET – odborné vzdělávání a školení) podporované Evropskou komisí. Zpráva bude hotová příští rok, ale už když do ní nahlédneme nyní, vidíme vzrušující ukázky typů učících zážitků, které se nabízejí na pracovištích, aby uspokojily poptávku po učení novým dovednostem.    

 

Dělat věci jinak

Je dobře známo, že digitální technologie znamenají, že můžeme vyučovat a učit se jinak než dříve, a že díky nim můžeme pracovníkům a zaměstnancům nabídnout možnost, aby se učili v čase a místě, které si vyberou.

Nicméně současné inovace ve vzdělávání a školení jsou tak zásadní, že se dají srovnat s ranými fázemi revoluce ve vzdělávání. Vzdělávání a školení zažívají rušivé a radikální formy inovací – nejen pomalé, postupné změny – které souvisejí na jedné straně s novými technologiemi, a na druhé straně s urgentní poptávkou po nových dovednostech, která je poháněná digitalizací na pracovním trhu.

Digitální technologie jsou vhodné zejména na podporu pedagogických přístupů jako je experimentální a smíšené učení a učení založené na herních principech, jako v příkladech uvedených níže.

 

Jak může digitální učení podporovat…

…experimentální učení?

  • Nedávná studie nadace European Training Foundation ukazuje, že tvorba videí je vysoce účinná metoda, pokud se kombinuje s experimentálním přístupem, protože iniciuje, prodlužuje a povzbuzuje proces reflexe. Tvorba videí pomáhá studentům zachytit jejich zážitky: mohou na video natočit svoje zážitky a poté se z video záznamu učit mnoha různými způsoby. Například se učitelé mohou natáčet při práci, a potom mohou provádět sebe-hodnocení své praxe, nebo ji sdílet prostřednictvím studijní skupiny, kde si členové navzájem hodnotí své výkony.

…smíšené učení?

  • Ve Finsku je Omnia společným školským úřadem pro region Espoo. Je společná pro tři obce a je průkopníkem v oblasti učení VET online. Je to regionální vzdělávací centrum s pěti areály, 860 zaměstnanci, kteří se starají o 40 000 studujících, včetně 10 000 studentů VET. Mezi  inovativními programy, které nabízí, je Edutech Bootcamp, který nabízí intenzivní zážitek smíšeného učení, kdy studenti VET jsou vyzýváni, aby se ptali na otázky, zkoušeli věci, a učili se prostřednictvím směsi kolaborativního učení, učení praxí a online. Učitelé VET spolupracují prostřednictvím sociálních médií a cloudových služeb, aby podporovali učení a vytvářeli a sdíleli obsah.

…učení založené na herních principech?

  • GVETS je dvouletý projekt podpořený z programu Erasmus+. Vytváří učební pomůcky založené na herních principech (neboli gamifikace) pro nové odborníky, kteří pracují s dětmi migrantského původu. Cílem projektu je posílit kapacity jejich role v ochraně dětí. V rámci projektu se dají dohromady znalosti, zkušenosti a odbornost sedmi partnerských organizací a budou se zaměřovat na integraci gamifikačních prvků do obsahu, který se týká migrace, dětí, a mezikulturního vzdělávání tak, aby poskytly vzdělávací příležisoti s využitím technologických nástrojů.

 

Využívání zdrojů a programů online

V posledních letech jsme svědky neustávajícího růstu příležitostí k učení na internetu. Open Educational Resources (otevřené zdroje učení) a Open Courseware (otevřené nástroje pro tvorbu kurzů) mohou být volně kopírovány, používány a pozměňovány učiteli, školiteli a studenty. Massive Open Online Courses (MOOCs – hromadné otevřené online kurzy) vyvolaly hodně pozornosti zejména v terciárním vzdělávání, i když v oblasti VET se zatím tolik neuplatňují. Roste také množství ostatních komerčních platforem, které mohou podporovat učení jako jsou YouTube, skupiny Google+ a platformy pro sdílení dokumentů jako Dropbox. Je zajímavé, že se zdá, že nejčastější přístup firemních školitelů není prostě použít obsah otevřeně přístupný na internetu, ale spíše kombinovat tyto volně dostupné zdroje s obsahem, který byl vytvořený uvnitř společnosti.

 

Ve Španělsku národní institut pro nové technologie a školení učitelů (INTEF) nabízí komplexní balíček inovativních online vzdělávacích příležitostí, aby si učitelé a školitelé mohli zlepšit své dovednosti. Balíček zahrnuje:

  • Massive Open Online Courses (MOOCs - hromadné otevřené online kurzy), každý s vlastní Facebookovou skupinou a Twitterovým hashtagem, aby se učitelé mohli propojit a navzájem si pomoci.
  • NANO Open Online Courses (NOOCs - nano otevřené online kurzy), které nabízejí vzdělávací příležitosti trvající od 1 do 20 hodin, které se zaměřují na jednotlivé kompetenční oblasti.
  • EduPills, aplikace, která nabízí příležitosti získat a/nebo rozvíjet digitální dovednosti v krátkých 3-8 minutových dílech.
  • Insignias INTEF Open Badge Backpack („krosna plná otevřených odznaků INTEF“), kde se dají uchovávat, přenášet, stahovat a sdílet digitální odznaky, které se vztahují ke školením v kompetencích.

 

Příchod chytrých telefonů a tabletů ohromně zvětšil možnosti mobilního učení. Tato zařízení mají velký potenciál zlepšit přístup ke vzdělávání, zejména mimo tradiční školní prostředí a propojit učební prostory a pracoviště. Evropská unie financovala projekt REACH, který vyvinul multimediální učební jednotky pro učení základním dovednostem a péči o zákazníka, aby motivaci a účast mladých o vzdělávání na pracovišti prostřednictvím mobilních zařízení v Itálii, Norsku, Španělsku a Turecku. Projekt cílil na mnoho sektorů: turismus, zdravotní péče, stavebnictví a potravinářská produkce.

 

Začíná opravdová revoluce ve vzdělávání…?

Zatímco digitální učení, které jsme právě popsali rozšířilo možnosti a flexibilitu příležitostí, mnohem větší potenciál pro skutečnou transformaci vzdělávací zkušenosti leží ve smíšené realitě (augmented reality – AR) a virutální realitě (VR). Ty mohou znovu definovat styčné plochy mezi vzdělavateli, studenty a stroji. Simulace virtuální reality už chvíli existují, ale jejich využití bylo omezeno na sektory, ve kterých jsou vysoké náklady na vývoj vyváženy výhodami, např. letecké simulátory v leteckém průmyslu. Nicméně technologický vývoj umožnil jejich využití v mnohem větší šíři.

Nejen že smíšená realita a virtuální realita umožňují kopírování aktivit ze skutečného světa, ale mohou zlepšit učební proces. Například simulátory malování sprejem, které mohou být využity například v automobilovém průmyslu mohou sbírat data o síle a rozprostření barvy, což umožní posouzení výkonu studenta s větší mírou detailu a návaznosti než dříve.

Smíšená realita poskytuje interaktivní zážitek ve skutečném prostředí. Například umožňuje obohatit 3D modely o počítačem generované dojmy. Aplikace smíšené reality jsou také stále více dostupné na mobilních zařízeních, což umožňuje těm, kdo se učí, například porozumět geometrii ve 3D nebo se naučit o životním cyklu rostlin. Existuje také software, který umožňuje učitelům vytvořit si vlastní aplikace na smíšenou realitu.

 

Potřebujeme vědět víc!

Zdá se, že jsme právě na začátku digitální revoluce ve vzdělávání. Existují nové možnosti pro „mikro-učení“ a sociální vzdělávání, s novým potenciálem rozdělit učební proces na menší jednotky a svést dohromady lidi se stejnými učebními zájmy bez ohledu na to, kde jsou. Nové technologie také nabízejí příležitosti pro nové směry v pedagogice. Mnoho firem si už uvědomuje výhody, nejen ve snížení nákladů, ale také ve zvýšených přínosech. Ale musíme ještě lépe porozumět typům digitálních inovací, které se uplatňují ve vzdělávání na pracovišti. V rámci tohoto blogu jsme si jich představili jen pár: společenství vzdělávání dospělých jich potřebuje více! Proč je nesdílet prostřednictvím sekce komentářů pod článkem?

V následném článku této „minisérie“ se blíže podíváme na problémy, které se vynořují v souvislosti s digitalizací vzdělávání na pracovišti a jak se můžeme připravit na jejich překonávání.


Andrew McCoshan pracuje přes 30 let ve vzdělávání a školení v Evropě jako akademický výzkumník a konzultant. V současné době působí jako Senior Research Associate v Educational Disadvantage Centre na Dublin City University v Irsku.

Login (10)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více