Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Curriculum globALE: kompetenční rámec pro vzdělávání dospělých

Curriculum globALE podporuje profesionalizaci vzdělavatelů dospělých.

zdroj: uil.unesco.org, DVV-International.de

Lektoři jsou klíčem ke kvalitnímu vzdělávání a výuce dospělých. Přesto nedostatek profesionálních pedagogů dospělých stále brání pokroku v poskytování příležitostí k celoživotnímu učení v mnoha zemích po celém světě.

Curriculum globALE podporuje profesionalizaci vzdělavatelů dospělých poskytnutím průřezových přístupů, které lze snadno přenést do národních a regionálních prostředí.

Podporou pedagogů dospělých po celém světě Curriculum globALE zlepšuje nejen úroveň vzdělávání dospělých a vzdělávacích programů pro dospělé, ale také schopnost zemí plnit Cíle udržitelného rozvoje.

Co je Curriculum globALE

Curriculum globALE si klade za cíl:

  • posílit profesionalizaci ALE poskytnutím společného referenčního rámce pro programy vzdělávání dospělých a návrhem standardních kompetencí pro lektory;
  • podporovat vzdělávání dospělých a jeho poskytovatele při navrhování a zavádění programů "train-the-trainer";
  • podporovat výměnu znalostí a vzájemné porozumění mezi vzdělavateli dospělých na celém světě.

Učební plán představuje objem přibližně 800 hodin rozložených do řady tematických celků a dalších typů učebních formátů. Pokud jde o tematické celky, Curriculum globALE zahrnuje:

  • jeden úvodní modul,
  • pět tematických základních modulů,
  • jeden až tři volitelné moduly.

Pro koho je určeno Curriculum globALE?

  • Instituce poskytující programy školitelů mohou Curruculum globALE používat při návrhu školení podle globálního standardu.
  • Jednotlivci, kteří chtějí působit ve vzdělávání dospělých, získají odbornou kvalifikaci globálního významu na základě train-the-trainer programu CG.

Kdo by se měl zúčastnit školení Curriculum globALE?

  • Jednotlivci, kteří chtějí začít pracovat jako lektoři/školitelé dospělých.
  • Lektoři a vzdělavatelé dospělých, kteří již mají pedagogické zkušenosti, ale neabsolvovali systematické školení pro tuto práci.

Tuto aktualizovanou verzi Curriculum globALE vyvinuli společně Německý institut pro vzdělávání dospělých (DIE), DVV International, Mezinárodní rada pro vzdělávání dospělých (ICAE) a Institut UNESCO pro celoživotní učení (UIL).

Příručka (anglicky) ke stažení v centru Zdrojů.

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více