European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Celoživotní učení ve starším věku: Digitální kompetence pro aktivní stárnutí

Čtěte nejnovější článek od Satya Brinks o rozvoji digitálních kompetencí pro aktivní stáří!

Lifelong learning in later life

Lidé mají analogové myšlení v digitálním světě a stárnou v digitální době. Přes rozšíření digitalizace musí být lidská přirozenost respektována. Aktivní stáří, kdy může být vlastní vyčerpaný potenciál a kvalita života zlepšena, jsou podporovány digitální kompetence. Můžeme bez digitálních kompetencí vůbec aktivně zestárnout? Možná, ale jen dočasně. Důležité je se změnit, dřív než k tomu budeme donuceni. A vybudování digitálních kompetencí může být při dosažení tohoto životního cíle výhoda.

Digitální kompetence

Celoživotní učení přispívá ke správné rovnováze mezi vlastním životem a technologickými změnami. Za pomoci digitálních kompetencí můžeme digitální kompetence využívat suverénně, kriticky a účinně a úspěšně je integrovat do našeho každodenního života. Kompetence se skládají z nejrůznějších stupňů digitálních kompetencí, schopností a dovedností. Zatímco při digitálních schopnostech stojí v centru pozornosti „co“ a „jak“, při digitálních kompetencích je to „proč“ a „pro koho“, při digitálních znalostech je získána schopnost kritického myšlení. Řešit problémy a předávat třetí straně relevantní informace a zajišťovat služby. Kdo zůstane offline, tomu zůstanou nespočetné možnosti uzavřené a svět kolem něho bude jen proplouvat.

 

Příprava digitálních kompetencí

Abychom uměli digitální technologie využívat, musíme mít přístup k digitálnímu zařízení, jako je například chytrý telefon, tablet a notebook a spolehlivé a silné internetové připojení. Zatímco používání digitálních zařízení u lidí pod 65 let je v mnoha zemích téměř stoprocentní, u starších lidí je to horší. Toto je připisováno chybějícímu zájmu a odmítavému postoji u starších lidí, dalo by se říct, že toto „sebevykořenění“ vede až k digitální propasti způsobené věkem. Z toho vyplývá, že využívání digitálních technologií v dnešní době podporuje starší lidi v opětovném zapojení do života.

Falešné vnímání je vyvráceno díky datům, podle kterých starší lidé mohou velmi dobře vlastnit digitální zařízení, ale jejich rozšíření se liší uvnitř jedné země, ale liší se zásadně i země od země. Tak například 62 procent lidí starších 70 let ve Spojených státech používá chytrý telefon. Ale podle Eurostatu není 80 procent lidí nad 75 let v Evropě online. Toto je odvozeno především od toho, že si starší lidé s pevným příjmem nemohou každých pár let dovolit nové modely digitálních zařízení, stejně jako nemohou platit měsíční náklady na internetové služby.

Jestli se starší lidé rozhodnou pro technologie, závisí na jejich využívání těchto zařízení, jejich digitálním zkušenostem, jejich důvěře k technologiím, nákladům, prostředkům, životním podmínkám a očekávaným výhodám. Podle údajů stoupá poptávka u starších lidí po digitálním učení, částečně protože některé ze jmenovaných faktorů klesají, lidé středního věku postupně přicházejí do této věkové skupiny  a také protože díky pandemii vznikl jistý tlak a technologie jako online nakupování, bankomaty a video hovory jsou využívány mnohem častěji. V podstatě využívají starší lidé digitální technologie za svých vlastních podmínek.

 

Co dělá digitální kompetence tak jinými a tak těžkými?

Proč je právě tato kompetence pro lidi s mnoha životními zkušenostmi tak obtížná? Digitální technologie představují takovou nelibost, protože vyžadují základní změny v přístupu k porozumění a praxi. Když jsme se jednou naučili jezdit na kole, můžeme jezdit prakticky kdykoliv a na jakémkoliv kole. Jinak než mechanicky pracující produkty a služby se mění v závislosti na softwaru a na službách, takže musíme svoje digitální kompetence neustále obnovovat a umět je používat co nejlépe.

Pro starší lidi znamenají digitální kompetence jiný způsob myšlení, které jim není blízké ani po stránce termínů ani po stránce praktické.

Jinak důvěrně známá slova znamenají v digitální technologii něco zcela jiného. Například slovo „Cookie“. To nově definuje vzdálenost a čas. Pro uživatele a hesla platí jisté podmínky, takže si je můžeme jen těžko všechny zapamatovat. S novým chytrým telefonem si musíme „pohrát“, abychom zjistili, jak funguje. Software v určitém produktu musíme pravidelně aktualizovat. Funkce nějakého zařízení se dají nespočetně dodatečně rozšířit díky aplikacím, které musíme ale umět stáhnout. Pracovníci v technické podpoře, kteří by byli školeni pro práci s novými staršími uživateli, se hledají jen těžko. Dříve než je nějaký telefon zlikvidován, musí být data zálohována. V porovnání s již jmenovaným kolem je to něco úplně odlišného.

Kromě toho nejde u digitálních kompetencí jen o to se něco naučit a potom to už navždycky ovládat. Díky učení, zkoušení a praxi musí být poznatky neustále aktualizovány. Technologický pokrok se vyvíjí pořád kupředu, takže všichni – a nejen starší lidé – se musí neustále učit, aby uměli správně používat svoje digitální kompetence.

Učení pod tlakem nepřináší nic. Pro starší lidi by mohlo být obtížné zvládnout jednorázovou úlohu virtuální návštěvy u lékaře nebo podílet se na nějaké online anketě. Kdo disponuje digitálními kompetencemi, zvládne tyto úlohy jistě mnohem lépe.

Lifelong learning in later life

Cenné digitální zdroje k lepšímu pochopení

Internet otevírá dveře do světa, které dříve zůstávaly zavřené. Představte si, že jste za pomoci maličkého zařízení, jako je třeba chytrý telefon ve vaší ruce, pokaždé a všude k dispozici. Možnosti, které internet nabízí, jsou upravovány podle přání. Představuje zdroj neuvěřitelných zajímavostí a aktuálních diskuzí o dalším vývoji vědění. Jinak řečeno nabízí přístup k dynamickému poznání světa, k životnímu prostředí, historii, k přírodě a k mnoha dalším věcem. Máme přístup ke kultuře, filmům a televizi, volnému času a sportu, aniž bychom kvůli tomu museli opustit náš domov. Internet nabízí celosvětový přístup k produktům a službám a my se můžeme rozhodnout pro tu nejvyšší kvalitu, největší zkušenosti a nejnižší cenu. Komunikací elektronickou cestou – díky emailu, video hovorům nebo díky sociálním médiím – se mohou propojit lidé z celého světa. V instruktážních videích se dozvíme vše dříve, než v tištěných návodech, například o tom, jak vyhledávat toto množství zdrojů a jak je využívat. Díky internetu můžeme rozšiřovat své osobní sítě, učit se, jak zůstat zdraví a aktivně stárnout, můžeme zde hledat pracovní místa nebo dobrovolnické činnosti a možnosti pro společenský přínos a aktivní podíl.

Ale digitální kompetence jsou důležité kvůli vyvarování se nástrahám a podezřelým signálům. Vedle cenných informací, zpráv a rad se na internetu objevují také zkreslené informace, fake news, falešné komploty, viry a polopravdy.

Potřebujeme být opatrní, abychom díky digitálním čtenářským kompetencím rozpoznali (úmyslně šířené falešné, zavádějící informace), chybné informace (neúmyslně šířené nesprávné informace) a dezinformace (na pravdě se zakládající informace, které jsou šířeny proto, aby působily škody).

Abychom zabránili podvodům a hackerským útokům, měli bychom znát preventivní opatření v oboru kyberbezpečnosti.

 

Vybudování kompetencí díky digitálnímu čtení

Pro starší studující jsou výhody samostatně řízeného učení atraktivní v závislosti na digitálních zdrojích. Starší lidé, kteří nejsou mobilní nebo se raději učí z domova, mohou také získávat přístup k učení díky online výuce. Při tomto způsobu výuky si mohou předem projít zadané výukové materiály, uložit si je a kdykoliv se na ně znovu podívat. Informace mohou být prezentovány nejrůznějším způsobem a v závislosti na nejrůznějších praktických cvičeních. Přitom si k tomu mohou studujících sami zvolit vhodný čas, mohou se učit odkudkoliv a připojit se z nejrůznějších digitálních zařízení. Velkou výhodou je učení se ve vlastním tempu. Zodpovězení otázek mohou studující ponechat na vhodnou dobu, až když jsou k interakci připraveni. Interaktivní testy umožňují okamžitou zpětnou vazbu, aby si mohli ověřit své studijní pokroky.

Jsou zde ale také samozřejmě nevýhody. I když je také online vzdělávání doporučováno pro osoby s omezenou hybností nebo lidi ležící, může dlouhé sezení před obrazovkou představovat problém. Chybějící živá interakce s vyučujícími a spolužáky může vést k izolaci především u lidí, kteří žijí sami.

Abychom dosáhli co největšího profitu z využití digitálního čtení, musíme znát rozdíl mezi klasickým a elektronickým čtením. Při digitálním čtení jsou často nutné jiné a mnohdy doplňkové kroky.

Lifelong learning in later life

Rozdíl mezi analogovým a digitálních čtením

Kniha nebo článek poskytuje soubor poznatků jako celek, který může být přijímán, uložen a v případě potřeby odvolán. Při čtení nějaké knihy je obsah podáván v následných krocích. To pomáhá mozku předjímat lineární sled logických obsahů. Během čtení můžeme díky počtu stránek odhadnout, kolik nám toho ještě zbývá do konce. Vytištěný text je vizuálně méně náročný a poskytuje prostorovou představu, která pomáhá při zpracování významu a konstrukce zmapování uchovaných poznatků. Tabulky a diagramy si můžeme stále znovu prohlížet a v závislosti na textu je můžeme znovu opakovaně posuzovat. Pokud není nějaké spojení využito nebo je zapomenuto, můžeme díky poskytnutému obsahu přeskočit zase zpět k potřebnému odstavci, aniž bychom ztratili místo nebo argumentační sled. Kromě toho si můžeme dělat vedle textu přímo poznámky a zapisovat myšlenky na okraj, abychom zdůraznili podstatné informace. Také můžeme ocenit literární hodnotu a krásu a jasnost vyjádření většího celku nebo kapitoly.

Digitální čtení díky nutnosti vyvolává moment učení, při kterém v závislosti na klíčových pojmech nebo frázích začneme s hledáním. Díky tomu získáme velký výběr látky na čtení, které je obměňována v závislosti na přesnosti, relevanci, aktuálnosti a podrobnosti. Čtení na obrazovce je tvoření v podstatě surfování, rolování a přelétávání informací a méně času zůstává na koncentrované nebo  podrobné čtení. Letmé, povrchní čtení nepřipouští reflektované ocenění obsahu. Mnohem častěji jsou při něm informace nebo několik fakt jen vyprodukováno ale bez nějakého logického sledu.

Učení začíná tím, že začneme výběrem informací, kdy jsou vybrána témata, která si zaslouží naši pozornost a potom je ověřena jejich správnost. To znamená, že zavádějící, mediálně atraktivní obsahy, atraktivní obrázky a prezentace zůstávají mimo naši pozornost, abychom získali podstatné informace.

Informace a fakta mohou v každém bodě navazovat na logickou řadu. Tyto informace musí být uloženy, zatímco bude probíhat další hledání a za pomoci mnoha webových stránek vypracují soubor poznatků. Toto může probíhat pomocí hypertextových odkazů nebo dalších klíčových pojmů. Navigace je těžká, když neexistuje žádný vzor, co máme udělat nejdříve, co potom atd. Toto je podstatný detail nelineárního učení, při kterém přísluší každému studujícímu objevit svoji vlastní logiku a vytvořit si svůj vlastní soubor poznatků. To může být těžké, protože čteme informace možná jen jednou nebo jisté informace přehlédneme, protože se nám k tomu nehodí. Při kritické analýze není možná vystihnuto správné pořadí  nebo chybějící prvky, které brání vytvoření odpovídajícího obrazu, který je integrován do podvědomí. Kromě toho není asi možné posoudit závěry nebo zobecnění, takže může být těžké poznat cenu informací pro budoucí využití. Celkově jsou tedy spíše studující zodpovědní za proces jako odborníci, pedagogové nebo experti, kteří disponují více odbornými znalostmi. Vedle obvyklé extrakce poznatků nebo postupů jednání, pořízení poznámek a integrování poznatků musejí čtenáři disponovat ještě kompetencemi jako navigace, zhodnocení, logická argumentace a struktura poznatků.

Lifelong learning in later life

Digitální kompetence pro aktivní stáří

Nezávisle na stáří musíme získávat a zároveň se snažit plně využívat kompetence, které jsou nezbytné pro náš každodenní život. V případě aktivního stáří musí starší studující aktualizovat svůj status kompetencí v následujících oblastech:

  1. Management života: Porozumět učení v závislosti na věku podle individuální situace a odpovídajícím způsobem se přizpůsobit tempu, které souvisí se změnami v každodenním životě, abychom byli úspěšní.
  2. Osobnostní rozvoj: Vést smysluplný život, kdy je řízeno osobní další vzdělávání, v první řadě díky znalostem přírodních, vědeckých, sociálních a politických souvislostí ve světě, kde musíme být úspěšní a ve druhé řadě být úspěšní v tomto kontextu díky rozvoji, vlastním zájmům, talentu a přirozeným dovednostem.
  3. Společenský přínos: Učení, které maximalizuje učení a dovednosti, abychom mohli přispívat díky vlastním schopnostem odpovídajícím způsobem rodině, společnosti a společenství.
  4. Odkaz do budoucnosti: Předávat zkušenosti, nápady a infrastruktury dalším generacím.

 

Digitální kompetence můžeme dělit podle jejich primární funkce a podle jejich komplexnosti. Starší lidé si je vybírají podle potřeby a podle kontextu a čím jednodušší jsou jejich funkce, tím častěji se pro ně starší lidé rozhodují. V následující části článku budeme jmenovat příklady kompetencí v závislosti na jejich relevanci pro aktivní stáří.

 

Efektivní využití digitálních nástrojů a internetu

Základní funkce zahrnující surfování, tvorbu textu, fotografování, stahování aplikací, hesla, zabezpečení, datový management, ukládání dat do zařízení, na externí disky nebo do cloudu, využití tutoriálů (založených na textech a instruktážích na YouTube kanálu).

 

Hledání informací na internetu zahrnující veřejné webové stránky a chráněné informace

Aktuální zprávy, návody, informace z oblasti zdraví a fitness, finanční informace, základní zabezpečení na internetu, schopnost využívat vizuální, ústní nebo grafické informace.

 

Sociální interakce a propojení na síti

Využívání chytrých telefonů a ostatních digitálních zařízení za účelem interakce. Využívání sociálních médií, textových zpráv, audio a video telefonů, emailů a messegerů, chatů, jednoduchých blogových nástrojů, streamů filmů a hudby stejně jako hackování.

 

Peněžní operace na veřejných službách a zákaznických linkách

Zodpovědnost veřejných služeb, poplatky za daně, souhlasy. Marketingové rešerše produktů a služeb odpovídajících osobní potřebě, srovnání cen, nákup lístků, online nakupování, prodej, nákup na komunitních webových stránkách. Virtuální konzultace s lékaři a ostatními odbornými pracovníky. Hry s virtuálními spoluhráči jako bridge a scrabble. Zabránění krádeži osobních údajů a krádeží identity.

 

Spolupráce, kooperace a nabídka služeb pro třetí stranu

Virtuální setkání, společné tvoření dokumentů, nabídky služeb (coaching, péče třetí strany, spolupůsobení v komisích).

 

Digitální učení

Hledání vhodných vzdělávacích nabídek, registrace, zaplacení a stažení odpovídajících informací. Kritické a analytické myšlení, vyhledávání, příprava a zadání zakázek, účast na živých diskuzích, interakce ve fórech, rozvoj kompetencí pro synchronní a asynchronní učení. Učení se od nebo s digitálně kompetentní osobou každého věku, které umožňuje proces, objasňuje, vede a může zlepšovat.

 

Digitální řešení problémů a vybudování obsahu

Produkce poznání díky rešerším nebo inovacím. Psaní článků nebo knih s hypertextovými odkazy a soupisem literatury. Vznik interaktivních diagramů, grafik, fotografií. Produkce hudby, videí a grafických materiálů, které jsou prodeje schopné.

 

Kódování a programování

Správa a personalizace aplikací. Vznik webových stránek s citlivým obsahem.

 

Úspěšné výsledky díky fungování v měnícím se světě

Abychom využili vlastní potenciál a mohli vést aktivní život ve stáří a produktivní život, musíme zvládnout tradiční a digitální výzvy a díky nim se vypořádat s měnící se rovnováhou života. Digitalizace s sebou přináší rapidní změny v našem každodenním životě. Místo toho aby stáli na jednom místě a jen pozorovali život okolo sebe, musí všichni lidé získat vše nutné pro své neustále se vyvíjející digitální kompetence. Uchylovat se do ústraní ze svého sociálního života a z nejrůznějších interakčních vzorců, kde se přechází od tradičního k digitálnímu, by bylo velkou chybou a nebylo by to šťastným řešením stáří, protože se z hlediska narativního jedná o nejdůležitější období života. Úspěšná strategie podle Marka Twaina zní: „Tajemství úspěchu je začít.“ 

 

Login (9)

Komentář

This is a great topic and thank you for the contribution! 

Whether pursuing personal interests and passions or chasing professional ambitions, lifelong learning can help us to achieve personal fulfillment and satisfaction too. 

'Getting started' as you mention, can be as simple as identifying an area of interest and dedicating yourself to learning more. 

Login (0)

Interessant, besten Dank für den Beitrag. Die Unterscheidung zwischen analogem / digitalem Text finde ich wichtig, da die Lernprozesse unterschiedlich sein können. Dies wird in dem Beitrag gut verständlich dargestellt.

Login (0)

I delivered a course titled 'computer for adults' for a number of years.  This included a mixed class of people, including older adults. It is not easy for these people to grasp the digital tools available nowadays. Adult educators need to be patient.

Login (0)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více