Blog
Blog

Čelit koronavirové krizi díky sociálnímu umění

V projektu ArtE se propojilo šest partnerských organizací z Itálie, Španělska, Portugalska a Německa,

Doba čtení cca 4,5 minuty - čtěte, lajkujte, komentujte!


Co je ArtE?

 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

V projektu ArtE se propojilo šest partnerských organizací z Itálie, Španělska, Portugalska a Německa, aby společně bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí v jihoevropském prostoru.

V projektu ArtE jde o propojení zkušeností všech partnerů, aby společně bojovali proti nezaměstnanosti mladých lidí v oblasti Středozemního moře díky inovativnímu využití sociálního umění. Umění a kultura jako hybná síla vzdělávání a sociální integrace jsou známé a již sto let staré prostředky. ARTE představuje inovativní způsob, jak využít síly umění v intervenčních programech pro nezaměstnané mladé lidi v oblasti středomořského regionu. Využití je založeno na takových zkušenostech, že nezaměstnanost mladých lidí může vést k trvalému vyloučení a sociálnímu vykořenění. Lidé, jejichž šance klesají nebo ti, kteří jsou konfrontování ekonomickými překážkami, mají jen malou šanci rozvíjet svoji osobnost a rozvíjet svůj plný potenciál. Řešení spočívá v propojování klasické cesty sociální práce s divadelní pedagogikou zakončenou praktickými nebo podnikatelskými programy. My chceme obohatit stávající vzdělávací formáty pro tyto lidi o koncept „Umění vzdělávání“. Divadelní hry a rozvoj klíčových kompetencí nabízí šanci opustit kruh závislosti a frustrace během těžkého ekonomického období a rozvíjet individuální cesty ve svém povolání.

 

Proč a k čemu je ArtE? Schopnost zaměstnanosti je jedním z pěti klíčových cílů, které jsou integrovány v dokumentu Strategie Europa 2020. ArtE podporuje sociální začleněnost a schopnost zaměstnanosti jednotlivých účastníků se zcela jednoznačným posláním: divadelní metoda zlepšuje lisabonské klíčové kompetence účastníků, přesněji komunikaci v jazyce země, učení se jak se učit, mezilidské, interkulturní a sociální kompetence, vlastní iniciativu a podnikatelskou činnost stejně jako kulturní povědomí a vyjadřování. Pocit vlastního ocenění neustále stoupá díky úspěšné veřejné premiéře společně zpracovaného divadelního kusu. Klíčové kompetence jsou dále rozvíjeny díky kombinaci osobního rozvoje a sociální interakce. Obzvláště v oblasti Středozemí, kde vedly ekonomické problémy k vysoké míře nezaměstnanosti mladých lidí, se nachází velká propast mezi privilegovanými a vyloučenými skupinami lidí. Právě zde přispívá ArtE ke snižování nejistot a sociálního vyloučení. Cílem je rozšíření sociálního umění jako základního principu vzdělávání v Evropě a jeho další rozvoj, aby se podařilo vytvořit inovativní cesty přenosu informací a zrovnoprávnění všech.

 

Jak to děláme?

Podle výsledků projektuJobAct Europe (externí link) probíhajícího podle ARTE díky využití sociálního umění jsou vytvářeny nové formy vzdělávání a sociální práce. Sociální umění spojuje klasické obory sociální práce s kreativními technikami, které byly rozvíjeny v divadle a v činohře. V sociálních uměních nejsou matriály umělců plátna, mramor nebo jeviště, ale jsou to sociální otázky. Doložené výsledky říkají, že umění budoucnosti bude základem sociální společnosti a že musíme rozvíjet umělecké ztvárnění, abychom mohli čelit současným společenským problémům. Sociální umělec bude používat umělecké ztvárnění a metodiku, aby mohly být tyto problémy vyřešeny. Kreativita, fantazie a inspirace jsou nejdůležitější schopnosti společenského umělce, který chce překonávat překážky.

V ARTE se specializujeme na využití v cílové skupině mladých nezaměstnaných lidí v oblasti Středozemí. Chceme zlepšit jejich život, provádět neustálou evaluaci a podporovat další rozvoj a za pomoci projektu a v něm vytvořených materiálů dále šířit analýzu udržitelnosti. Díky vytvoření „Entrepreneurial Minsets“ by neměli účastníci pouze přístup k normálním pracovním pozicím, ale byla by jim umožněna i samostatně výdělečně činnost. Podle našeho výkladu podporuje  „Entrepreneurial Minsets“ schopnost přeměňovat myšlenky v činy, aktivně řešit problémy, inovativně myslet, podstupovat riziko, stejně jako schopnost strukturovaného plánování a jednání.

Naše srdeční záležitost!

Srdcem projektu jsou pilotní projekty s mladými dospělými lidmi, během kterých jsou díky hereckému tréninku a na podnikání zaměřeném odborném koučinku budovány klíčové kompetence a je posilována jejich schopnost sebehodnocení. Poté, co byl v rámci hereckého výcviku předvedený nacvičený divadelní kus širokému publiku, postoupili účastníci projektu díky většímu sebevědomí, které získali během premiéry, do druhé fáze projektu. V této části sbírají účastníci během praxe skutečné pracovní zkušenosti.

 

A jak projekt probíhá během koronavirové pandemie?

V současné době pracujeme v našem projektu pomocí hybridních řešení a zároveň podle specifických nařízení pro jednotlivé země. Měli jsme ale štěstí a mohli jsme odehrát obě představení živě (zde (externí link)) a (zde (externí link). Aktuálně se herecký trénink odehrává převážně online díky video hovorům. Abyste mohli získat autentický pohled do projektové práce, podívejte se na náš ArtE-Blog (externí link)! Zde naši účastníci informují o pilotním projektu ze svého každodenního života.

Těšíme se na výměnu zkušeností v EPALE komunitě a jsme vám kdykoliv k dispozici pro vaše případné dotazy a podněty.


O autorce:

Christina Best je vědecká pracovnice v oblasti sociálního výzkumu na Fakultě sociálních studií TU Dortmund, kde podporuje projekt Erasmus+ „ARTE – The Art of Employability.“ Tady jsou integrováni za pomoci sociálního umění a podnikatelského záměru do pracovního trhu nezaměstnaní mladí lidé z prostředí jižní Evropy a z Německa.

Login (9)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více