Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Evropská výstava pro vzdělávání dospělých

Tato výstava spojuje 12 evropských projektů o vzdělávání dospělých ve 28 zemích po celé Evropě.

The Adult Learning European Exhibition

Výstava spojuje 12 evropských projektů o vzdělávání dospělých ve 28 zemích po celé Evropě. Tyto projekty fungují v oblastech celoživotního učení, sociálního začlenění, neformálního vzdělávání a sociální a solidární ekonomiky. Jejich cílem je zajistit blahobyt každého jednotlivce tím, že dá šanci získat dovednosti a znalosti bez ohledu na jeho sociální zázemí. Integrace uprchlíků, využívání nových technologií učiteli, přenos znalostí, know-how a odborných znalostí o výchově k porodu, vzdělávací integrace vězňů, vznik ekologické budovy...

Zde je jen několik ukázek z mnoha projektů, které učitelé, školitelé, výzkumní pracovníci, akademici, dobrovolníci provádějí po celé Evropě rozvoj udržitelných a inkluzivních dovedností u dospělých příjemců.

Cílem této kolektivní práce je zviditelnit zapojení Evropské unie do vzdělávání dospělých. U příležitosti 5. výročí platformy EPALE chce EK sdílet výsledky těchto projektů s občany, odborníky a tvůrci politik. V rámci #ErasmusDays 15., 16. a 17. října 2020 je sbírka fotografií zveřejněna online a zároveň vystavena v různých zemích Evropy.

Tato výstava vám umožní dozvědět se více o příležitostech Erasmus +, najít evropské partnery pro vytváření projektů a získat inspiraci z osvědčených postupů.

Klikněte na fotografie níže a stáhněte si plakáty náležící k jednotlivým projektům Evropská výstavy vzdělávání dospělých.

France

Italy

Luxembourg

Norway

Slovakia

United Kingdom

Login (6)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více