Skip to main content
Što su potencijalni korisnici platforme EPALE rekli o višejezičnosti?

Platforma EPALE je provela korisničku anketu u aprilu-maju 2014. kako bi otkrila stavove interesnih grupa u sektoru obrazovanja odraslih u Evropi o predloženim karakteristikama platforme EPALE. Anketa je sakupila 1.914 odgovora iz 37 zemalja i pokazalo se da se većina ispitanika dobro služi engleskim. Međutim, platforma EPALE je višejezično mjesto i glavne stranice platforme biće dostupne na 24 jezika, a neke ključne informacije nalaze se na glavnih 6 jezika Evropske unije (engleski, francuski, njemački, italijanski, poljski, španski).  

Login (0)
Weight
0