European Commission logo
Kreirajte nalog
Themes

Themes

Learner Support Theme.
Učenici

Korisnici koji znanje stiču na nastavi, učenjem, praktičnim vježbama i drugim metodama

Learning environments Theme.
Okruženja

Fizička ili online mjesta, konteksti i kulture u kojima nastavnici u obrazovanju odraslih poučavaju.

Life skills Theme.
Vještine

Sposobnost da pojedinac bude dobar u određenom području, što proizlazi iz njegovog znanja, prakse i talenta.

Policy Theme.
Politika

Okviri, finansiranje i planovi koji obuhvataju zajedničke ciljeve i postupke u području obrazovanja odraslih

Quality Theme.
Kvalitet

Nivo kompetencija ili standarda postignutih obrazovnom aktivnošću, materijalom ili programom