European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

Kako učenje odraslih može igrati stratešku ulogu u zamišljanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa?

Novi evropski Bauhaus može se koristiti kao kompas u razvoju „mjesta, praksi i iskustava koje su obogaćena, održiva i inkluzivna“ čime se doprinosi oblikovanju otpornijih zajednica. Potičući dijalog među kulturama i podržavajući lično osnaživanje te demokratsku svijest kod odraslih polaznika, obrazovanje u području kulture glavni je pokretač društvene kohezije. Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za socijalnu koheziju imate iskustva? Šta se događa u multidisciplinarnim kulturalnim prostorima i kreativnim ekosistemima u nastajanju? Kako kreativnost u sistemu obrazovanja odraslih povezuje ljude u širenju ljepote i osjećaju pripadnosti? Kako možete efikasno oblikovati inkluzivna društva usmjerena na čovjeka kroz cjeloživotno učenje?

Suzite izbor svojih rezultata

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Zemlja

Moguć odabir više vrijednosti