European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

Kako učenje odraslih može igrati stratešku ulogu u zamišljanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa?

Novi evropski Bauhaus može se koristiti kao kompas u razvoju „mjesta, praksi i iskustava koje su obogaćena, održiva i inkluzivna“ čime se doprinosi oblikovanju otpornijih zajednica. Potičući dijalog među kulturama i podržavajući lično osnaživanje te demokratsku svijest kod odraslih polaznika, obrazovanje u području kulture glavni je pokretač društvene kohezije. Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za socijalnu koheziju imate iskustva? Šta se događa u multidisciplinarnim kulturalnim prostorima i kreativnim ekosistemima u nastajanju? Kako kreativnost u sistemu obrazovanja odraslih povezuje ljude u širenju ljepote i osjećaju pripadnosti? Kako možete efikasno oblikovati inkluzivna društva usmjerena na čovjeka kroz cjeloživotno učenje?

Suzite izbor svojih rezultata

Ne možete da pronađete ono što tražite? Koristite polje Ključna riječ u nastavku da biste pretražili tačne ključne riječi koristeći navodnike (npr. „Naslov članka“) ili pokušajte da koristite filtere u nastavku da biste dali prioritet rezultatima.

Možete da odaberete više riječi odvojenih zarezom

Zemlja

Možete da izaberete više vrijednosti