Resource Details
Resurs

Nová správa EK: Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívných ciest k zručnostiam a kvalifikáciam

Dňa 8. septembra 2021 zverejnila Eurydice, sieť Európskej komisie, správu: „Vzdelávanie a odborná príprava dospelých v Európe: Budovanie inkluzívnych ciest k zručnostiam a kvalifikáciám“.

Neustály rozvoj zručností a kompetencií je kľúčový pre každého. Nie všetci dospelí sa však zúčastňujú celoživotného vzdelávania. Najmä tí najmenej kvalifikovaní dospelí majú menšiu pravdepodobnosť, že sa zúčastnia vzdelávania a odbornej prípravy, ako tí s vyšším vzdelaním. Je to znepokojujúce, najmä v dobe, ktorá je poznačená rýchlymi zmenami, ekonomickými a sociálnymi tlakmi, zvýšenou digitalizáciou a vplyvom pandémie. 

Čo robia európske vzdelávacie systémy, aby uľahčili účasť dospelých s nízkou úrovňou základných zručností alebo kvalifikácií na vzdelávaní a odbornej príprave? Cieľom tejto správy je odpovedať na túto otázku skúmaním súčasných národných prístupov k podpore celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na politiky a opatrenia na podporu dospelých s nízkou úrovňou zručností a kvalifikácií v prístupe k vzdelávacím príležitostiam.

Správa čerpá z niekoľkých zdrojov: z informácií zhromaždených od národných jednotiek Eurydice v 37 európskych krajinách, doplnených kvalitatívnymi a kvantitatívnymi údajmi, ktoré poskytli ďalšie organizácie vrátane Cedefopu, Eurostatu a OECD.

Správu si môžete stiahnuť z webovej stránky Európskej Komisie.

Resource Details
Resource author
Eurydice, sieť Európskej komisie
Vrsta resursa
Studije i izvještaji
Zemlja
Datum objave
Login (3)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!