Skip to main content
Blog
Blog

Edukacja finansowa - racjonalne dysponowanie pieniędzmi

Zmiany jakie dokonały się w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich prawie dwudziestu lat spowodowały włączenie do potocznego języka ekonomicznych terminów, które wcześniej nie miały dużego znaczenia. Coraz większa grupa osób interesuje się tematyką inwestowania oraz oszczędzania środków finansowych.

Różne są motywy zainteresowania gospodarką rynkową, rynkiem kapitałowym, inwestowaniem. Przedsiębiorca szuka źródeł finansowania firmy w celu jej rozwoju. Inwestor - odpowiedniej lokaty kapitału, najczęściej w celu skutecznej ochrony przed inflacją. Posiadanie praktycznej wiedzy związanej z finansami, zasadami działania gospodarki rynkowej (chociażby na podstawowym poziomie), staje się „życiową koniecznością” ułatwiającą funkcjonowanie w społeczności. Ważnym działaniem jest więc przekazywanie kompleksowej wiedzy na temat rachunkowości, opracowywania analiz i sprawozdań finansowych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz inicjowania planów oszczędzania i podejmowania strategicznych decyzji inwestycyjnych.

Ponad dziewięć milionów Polaków to osoby dorosłe o niskich dochodach, ale aktywnie poszukujące poprawy własnych warunków życia. Odpowiednia edukacja finansowa może zmienić ich niestabilną sytuację materialną. Ważne jest nauczanie przedsiębiorczości, rozumianej nie tylko jako tworzenie własnego biznesu, lecz przede wszystkim – gospodarowanie własnymi finansami i perspektywiczne myślenie.

Niestety, niewiele jest programów edukacji finansowej nastawionych na szkolenie trenerów czy edukatorów przekazujących swoją wiedzę i doświadczenie w lokalnych środowiskach. Na szczególną uwagę zasługują więc takie programy jak: „Edukacja finansowa - ABC przedsiębiorczości na wsi” (organizator: Fundacja Wspomagania Wsi) czy „O finansach…w bibliotece” (organizator: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), które są realizowane we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Celem pierwszego programu jest rozbudzenie zainteresowania przedsiębiorczością, a także wzrost poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej mieszkańców wsi i małych miast. W trakcie szkoleń przeprowadza się analizę rynku i konkurencji, wylicza koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności, robi rachunek zysków i strat, przybliża tematy marketingu, reklamy i nowych technologii.

Zajęcia prowadzone są przez trenerów i edukatorów, którym Fundacja Wspomagania Wsi proponuje cykliczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje w zakresie m.in. przepływów finansowych, rozwijania i prowadzenia przedsiębiorczości na wsi, podstaw inwestowania, możliwości bankowości internetowej, korzystania z dostępnych serwisów internetowych pomocnych w planowaniu wydatków, lokowania oszczędności w banku, „odwróconej hipoteki”, itp., a także komunikacji, pracy z dorosłymi, promocji edukacji finansowej. Następnie przekazują ją beneficjentom stosując formułę ukierunkowaną na uczącego się (łączą program nauczania z wiedzą uczestników; następuje wymiana doświadczeń).

Podstawą drugiego z programów („O finansach…w bibliotece”), którego realizatorem jest FRSI,  jest edukacja finansowa osób dorosłych, głównie po 50. roku życia. Do tej pory w kursach w 274 bibliotekach wzięło udział blisko 6.500 osób. W tegorocznej edycji (rok 2016) bierze udział 98 bibliotek szkoląc ponad 2.000 osób – zarówno na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze prowadzą spotkania edukacyjne w oparciu o kurs e-learningowy i scenariusze zajęć z wykorzystaniem zasobów internetowych. Uczestnicy dowiadują się, jak założyć elektroniczne konto w banku, w jaki sposób sprawdzić oprocentowanie kredytu, jak skutecznie zarządzać domowym budżetem.

Wzrost zainteresowania powyższymi szkoleniami świadczy o potrzebie prowadzenia edukacji finansowej w małych miejscowościach i na wsiach. Stanowi ona znaczny krok w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz włączeniu obywateli w życie lokalnej społeczności.

 

Więcej:

http://www.edufin.pl/index.php/o-programie

https://www.youtube.com/watch?v=qpTA7FU0Isk

Proces certyfikacji trenerów: http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/17-proces-certyfikacji-trener%C3%B3w

http://frsi.org.pl/projekt/o-finansach-w-bibliotece/

 

Dr Maria Jedlińska pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy i koordynuje partnerski program WBP w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie pt. „Szkoła @ktywnego Seniora” (www.sas.tpnk.org.pl (link is external)). Inicjatywa ta została wyróżniona w kwietniu 2015 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz m.in. za skuteczną integrację między- i wewnątrzpokoleniową oraz za promowanie idei „uczenia się przez całe życie”.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave