Skip to main content
Resource Details
Resurs

Ekonomikas ministrijas prioritātes pieaugušo izglītības jomā

28.oktobrī notika Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes sēde. Tajā tika skatīts jautājums par "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāna 2016. - 2020.gadam" izpildi, kā arī ziņots par nākošā plānošanas perioda aktualitātēm pieaugušo izglītībā nozaru ministriju griezumā. Resursu centrā ir iespēja iepazīties ar Ekonomikas ministrijas prioritātēm pieaugušo izglītībā. 

Resource Details
Resource author
Ekonomikas ministrija
Vrsta resursa
Nacionalno i političko
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Login (1)
Themes addressed

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!