Skip to main content
News
Vijesti

Otvoren poziv za nagrade za mlade naučnike Dunavskog regiona

 

Federalno Ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje Austrije i Institut za Dunavski region i Centralnu Evropu dodjeljuju Dunavsku nagradu mladim naučnicima sa ciljem odavanja priznanja onima koji su postigli izuzetne rezultate u njihovoj oblasti istraživanja, a koji su značajni za Dunavski region.

Dunavska nagrada će ove godine biti dodjeljena mladim istraživačima iz zemalja članica EU Strategije za Dunavski region i to po jedna za svaku članicu (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Republika Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina).

Cilj je da se naglasi naučno dostignuće i talenat mladih istraživača i ojača vidljivost naučne zajednice u Dunavskom regionu. Takođe, nagrada podstiče mlade istraživače da se uključe u naučna istraživanja tema koje su značajne za ovaj region.

Uslovi za prijavljivanje:

-        Naučna izvrsnost i inovativni pristup akademskom radu;

-        Tematska relevantnost istraživanja u odnosu na aktuelna pitanja/probleme u Dunavskom regionu;

-        Relevantnost istraživanja van nacionalnih granica;

-        Potencijali kandidata (npr. integracija u međunarodne mreže, učešće na naučnim projektima, broj objavljenih radova, učešće u nastavi i sl.);

-        Pravo prijavljivanja imaju kandidati koji su završili magistarske/doktorske studije u posljednjih pet godina (nakon 01. januara 2016. godine) i

-        Ne postoji ograničenje u smislu oblasti istraživanja.

Kandidati mogu biti iz različitih naučnih disciplina.

Kandidata prijavljuje ustanova u kojoj je zaposlen, a jedna ustanova može prijaviti najviše tri kandidata.

Prijave, sa relevantnom dokumentacijom, se dostavljaju elektronskim putem na engleskom jeziku, na sledeću e-mail adresu: d.martinek@idm.at

Rok za podnošenje prijava je utorak 15. jun 2021. godine do 23:59 časova.

Detaljnije informacije o načinu prijavljivanja možete pogledati na web stranici: http://www.idm.at/idm-news/item/call-for-nominations-danubius-young-sci…

 

Login (0)

Da li želite napisati članak?

Ne ustručavajte se da to učinite!

Kliknite na donji link i napišite novi članak!

Najnovije rasprave