Blog
Blog

Pripravništvo za nove digitalne prilike za stručno obrazovanje i osposobljavanje

Saznajte o pripravništvu za digitalne prilike za učenike i naučnike stručnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+.

Digitalnim tehnologijama mijenjaju se mnogi vidovi našeg rada i učenja. Riječ je o moćnim alatima za zelenu tranziciju, dekarbonizacijom energije, prometa, građevina, poljoprivrede i svih drugih industrija.

Zbog toga su u okviru programa Erasmus+ uvedene prakse za digitalne mogućnosti u području stručnog obrazovanja i osposobljavanja. S vrlo širokim područjem primjene, učenicima stručnog obrazovanja i osposobljavanja, naučnicima i nedavno diplomiranim studentima nudi se način kako proširiti svoje digitalne vještine i znanje.

Šta bi moglo biti uključeno?

Svaka mobilnost učenika u području stručnog obrazovanja i osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ smatrat će se „pripravništvom za digitalne mogućnosti” kada pripravnik provodi jednu ili više od sljedećih aktivnosti:

  • digitalni marketing (npr. upravljanje društvenim mrežama, mrežna analitika);
  • digitalni dizajn;
  • izrada aplikacija, softvera, skripti ili web-stranica;
  • instalacija, održavanje i upravljanje IT sistemima i mrežama;
  • kibernetička sigurnost;
  • analitika podataka, „rudarenje podataka“ i vizualizacija;
  • programiranje i osposobljavanje robota te aplikacije za umjetnu inteligenciju.

U ovoj kategoriji se ne uzimaju u obzir generička korisnička podrška, ispunjavanje narudžbi, unos podataka ili kancelarijski zadaci.

Jedan od primjera digitalnog pripravništva mogla bi biti aktivnost mobilnosti automobilske kompanije u kojoj se tehničar za automatizaciju ima priliku upoznati s dizajnom i instalacijom hardvera i softvera koji se koriste u proizvodnji automobila ili sastavnih dijelova automobila, kao i složena rješenja u području IKT-a za upravljanje prometom, sigurnost vozila i autonomnu vožnju.

Kako započeti?

Davaoci usluga stručnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzeća, učenici i naučnici potiču se da maksimalno iskoriste ovu priliku.

Sveobuhvatne informacije o mobilmosti u okviru programa Erasmus+ dostupne su u Vodiču kroz program Erasmus+ za 2021., a Nacionalne agencije u okviru programa Erasmus+ dostupne su za pružanje informacija i podršku podnosiocima zahtjeva.

Login (0)

Da li želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave