European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

PREDSTAVLJANJE POSTPENALNOG SAVJETOVALIŠTA „LIČNA KARTA USPJEHA“

O postpenalnom savjetovalištu i psiho-socijalnoj prodršci bivših osuđenika u Crnoj Gori

Udruženje građana IDENTITET i ove godine realizuje projekat koji se odnosi na ljudska i manjinska prava. U 2018. i 2019. godini smo sprovodili likovne radionice, održali veoma zapaženu izložbu slika o kojoj su pisali i svjetski mediji. U 2020. godini smo pokrenuli postpenalno savjetovalište, a ove godine će biti aktuelno takođe postpenalno savjetovalište, inovirano u smislu usluga i podrške koji mogu biti veoma korisni ljudima kada napuste zatvor.

Postpenalno savjetovalište LIČNA KARTA USPJEHA je multifunkcionalno i prilagođeno konkretnim potrebama korisnika. Savjetovalište je dio istoimenog projekta podržanog od Minsitarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava 2021. godine.

Psihološke potrebe

Primarana je potreba za psihološkom podrškom, a od nje kreće i postupno uključivanje u društvene tokove, u smislu uključivanja u zajednicu, uvažavanja sopstvene ličnosti i ličnosti drugih osoba, osviješćena potreba da se avanzuje, da se osmisle radni i privatni ciljevi, da se postigne ugled u zajednici i na radnom mjestu.

Socijalne potrebe

Potreba socijalnog osnaživanja se može definisati kao potreba za zadobijanjem povjerenja u spostvene mogućnosti i povjrenje poslodavaca, porodice, okruženja, a postpenalno savjetovalište će u ovkiru grupnih radionica i/ili seansi davati doprinos da se to povjerenje ostvari ili rehabilituje i da se uspostavi odgovoran odnos na svim relacijama i u međuljudskim odnosima.

Ekonomsko osnaživanje

Što se tiče ekonomskog osnaživanja, savjetovalište daje doprinos da se specifično odredi profesonalna orijentacija korisnika ili mogućnosti djelovanja i rada, bez predrasuda i strereotipa, da se korisnici dodatno orijentišu prema programima Zavoda za zapošljavanje, kao i za apliciranje za određena radna mjesta, zatim za obuke kod provajdera obrazovanja itd. Npr. u savjetovalištu se mogu dobiti smjernice za apliciranje, za pisanje biznis plana, pisanje CV-a, motivacionog pisma itd.

Egzistencijalno-esencijalne potrebe

Egzistencijalno-esencijalne potrebe su potrebe da se  konstantno održava motivacioni legalitet i konktati sa osobama koje su uzorne u zajednici, što je svakako zadatak i internet kampanje i svih elemenatata u okviru postpenalnog savjetovališta, kao i kroz projektnu aktivnost sporvođenja internet kampanje, o čemu će korisnici biti detaljno informisani i upućeni.

Stalo nam je da se bivši zatvorenik osjeća prihvaćeno, da se što bezbolnije adaptira u da nesmetano djeluje u društvenoj stvarnosti, da uživa ugled i dostojanstvo, što je upravo suština ljudskog bića.

Postpenalno savjetovalište LIČNA KARTA USPJEHA omogućava korisnicima da steknu povjerenje u sebe i u svoje mogućnosti. Pored navedenih fomri osnaživanja, savjetovalište će raditi i na povezivanju pojedinaca sa drugim drruštvenim subjektima, humanitarnim organizacijama, udruženjima i pojedincima koji mogu da pomognu integraciji zatvorenika u društvo.

U okviru projekta je pokrenuta interaktivna stranica KRUG ČASTI: https://nvoidentitet.wixsite.com/krug--asti na kojoj zainteresovani mogu razmjenjivati stavove i vrijednosti.

 

V. Drljević

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave