Blog
Blog

“assessing COmpetences for REintegration” – inicijalni rezultati i kreirani materijali kroz Erazmus+ projekat “CORE”

Ovaj članak nudi pregled prvih rezultata Erazmus+ projekta CORE za podršku u reintegraciji mladih, nezaposlenih osoba koje se ne školuju (tzv. NEET).

Potrebno oko 6 minuta za čitanje– pročitajte, podijelite, komentarišite!

Logo CORE-Projekt.

Nezaposlenost mladih u nekim zemljama Evrope i dalje je veoma visoka te se i dalje povećava. Naročito u zemljama Zapadnog Balkana, mnogi mladi između 16 i 30 godina nisu zaposleni, ne školuju se i ne pohađaju obuke (tzv. engl. NEET) te se nalaze u visokom riziku od dugoročnih posljedica ove NEET faze. Taj rizik može predstavljati niska primanja u budućnosti ili nezaposlenost. Glavni cilj Erazmus+ projekta CORE je da podrži (re)integraciju NEET osoba na tražište rada ili u obrazovni system, tako što će im pomoći da prepoznaju i istaknu svoje kompetencije stečene neformalnim i informalnim učenjem. 

Stvarnosti mladih odraslih NEET osoba i kako ih podržati 

U prvoj fazi istraživanja, svi projektni partneri prikupljali su informacije o mladim odraslim NEET osobama u svojim zemljama (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija i Slovenija) kroz preglede literature, intervjue sa ekspertima te kroz fokus grupe sa onima koji rade sa NEET osobama ili jesu NEET osobe. Cilj ove faze bio je da se prikupe generalni statistički podaci o ciljnog grupi u svakoj državi (npr. Postotak NEET osoba, stopa nezaposlenost mladih, broj mladih koji napuste školovanje i sl.) te da se sazna više o posebnim potrebama ove ciljne grupe. Kao pregled nalaza ovog istraživanja, kreiran je i objavljen izvještaj. Više o njemu možete pročitati na stranici Sveobuhvatan izvještaj o identifikaciji potreba mladih odraslih NEET osoba.

  • Među mladih ženama više je NEET osoba nego među muškarcima, najčešće zbog porodičnih obaveza koje žene preuzimaju.
  • Dodatni faktori rizika su nizak nivo obrazovanja, migracije u prošlosti, poteškoće (u učenju), razvedeni i/ili nezaposleni roditelji, niska primanja i porodici ili život u udaljenim, manjim mjestima.
  • U Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji, mladi Romi su u posebnom riziku.  
  • Pristup profesionalnom karijernom savjetovanju i programima podrške je često ograničen te mlade NEET osobe ne znaju za ove mogućnosti na Zapadnom Balkanu.

Kada se pregledaju ovi rezultati, možemo zaključiti da postoji velika heterogenost u pojmu NEET osoba. Tačno je da ove mlade odrasle osobe imaju različite životne stvarnosti i potrebe, ali dijele potrebu za savjetovanjem i podrškom. Mnoge NEET osobe imale su loša iskustva tokom školovanja, manjak formalnih kvalifikacija, teško im je da pronađu svoje mjesto na tržištu rada i moraju se nositi sa odbijenicama.

Dakle, oni bi mogli imati koristi od profesionalnog savjetovanja i vođstva, kako bi prepoznali i uvažili svoje neformalno i informalno stečene kompetencije. Ovaj proces vođene samorefleksije pozitivno utiče na samopouzdanje i osnaživanje osobe, te pomaže da se pronađe najbolja prilika za obrazovanje, obuku ili zaposlenje u skladu sa kompetencijama i snagama koje svaka osoba nosi.

CORE-Toolkit – zbirka materijala za savjetovanje sa mladim odraslim NEET osobama

CORE projekat takođe ima za cilj da podrži (re)integraciju NEET osoba pružajući materijale za savjetnike koji rade sa ovom ciljnom grupom. U tu svrhu, CORE-Toolkit je kreiran. Da bi se odgovorilo na pomenute potrebe mladih odraslih NEET osoba, svi projektni partneri prikupili su postojeće alate za procjenu kompetencija, stručno usmjeravanje, osnaživanje i karijerno vođenje. Ukupno 27 alata odgovarajućih za rad sa NEET osobama je predstavljeno na razumljiv način savjetnicima. Svaki alat opisan je na jednom informativnom listu, koji nudi pregled najvažnijih informacija za alat te direktan link do njega.

Struktura informativnog lista iz Vodiča za savjetnike, str. 110.

Grafiik: Struktura informativnog lista iz Vodiča za savjetnike, str. 110

 

Dodatno, 12 resursa za pomoć savjetnicima i NEET osobama na Balkanu je predstavljeno u CORE-Toolkit-u kako bi se olakšao pomenuti pristup informacijama u tom regionu.

Tokom ovog procesa, iznenadilo nas je da u državama Balkana nismo uspjeli pronaći gotovo nikakve alate za procjenu kompetencija i karijerno vođenje ili savjetovanje. Ova činjenica potvrđuje važnost CORE projekta i njegovo cilja, prilagođavanja postojećeg ProfilPASS instrumenta (za prepoznavanje i procjenu neformalno i informalno stečenih kompetencija) potrebama NEET osoba kako bi se mogao koristiti kao alat za prepoznavanje kompetencija (i karijerno vođstvo) u ovim zemljama.

Kreiranje instrumenta ProfilPASS – Vaš put ka uspjehu! –nova verzija uspješnog ProfilPASS instrumenta

Prema zaključcima intervjua sa eksperima i fokus grupa, postojeći instrumenti ProfilPASS i ProfilPASS za mlade nisu dovoljno odgovarajući za procjenu neformalno i informalno stečenih kompetencija mladih odraslih NEET osoba. ProfilPASS za odrasle u određenoj mjeri očekuje visok nivo samostalnosti u samorefleksiji i poznavanja jezika, što može biti suviše zahtjevno za CORE ciljnu grupu. ProfilPASS za mlade ne nudi dovoljno prostora za dubinsku analizu kompetencija i zato nije dovoljno zahtjevan. Oba instrumenta imaju manjak primjera iz stvarnih života mladih odraslih NEET osoba, zbog čega je bilo neophodno kreirati novi instrument.

U skladu sa tim, kombinacija ProfilPASS instrumenta i ProfilPASS za mlade je kreirana sa dodatnim prilagođavanjima u jeziku, sadržaju i izgledu kako bi odgovarala potrebama ciljne grupe NEET osoba. Novi ProfilPASS – Vaš put ka uspjehu! je dostupan online, besplatno, u jezicima svih projektnih partnera (njemački, bosanski, srpski, makedonski, slovenački) kao i na engleskom jeziku na stranici CORE projekta. Novi instrument naročito je koristan savjetnicima iz zemalja Balkana, gdje su alati za procjenu kompetencija i karijerno vođenje rijetki i teško dostupni. 

Dodatni materijali uz CORE-Toolkit

Glavna prepreka mladim odraslim osobama u pohađanju škole ili karijernog savjetovanja u zemljama Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija i Slovenija) je manjak savjetničkih struktura i postojećih ponuda. CORE projekat podržava profesionalno usavršavanje savjetnika, naročito u ovom regionu, te nudi Kurukulum za obuku savjetnika te poseban Vodič za savjetnike. CORE Kurikulum detaljno objašnjava trening module za obuku novih savjetnika, a CORE Vodič za savjetnike nudi dodatne informacije za savjetnike koji koriste CORE-Toolkit i ProfilPASS – Vaš put ka uspjehu!. Ovi dodatni materijali dostupni su besplatno na web stranici projekta u jezicima svih projektnih partnera.

Projektni okvir

Prvog oktobra 2019. godine, započeo je dvogodišnji EU projekat “assessing COmpetences for REintegration” kao dio Erazmus+ programa (referenca br.: 2019-1-DE02-KA204-006193). CORE predvodi Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) [Njemački institut za obrazovanje odraslih – Lajbnic centar za cjeloživotno učenje] u ulozi koordinatora, zajedno sa partnerskim organizacijama Udruženje za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.” (SKILLS) iz Bosne i Hercegovine, Centar za cjeloživotno učenje (LLC) iz Sjeverne MakedonijeUdruženje građana Laris (LARIS) iz Srbije  i Ljudska univerza Velenje (LUV) iz Slovenije.

 

O autorkama:

Eveline Bader je istraživačica u Njemačkom institutu za obrazovanje odraslih – Lajbnic centar za cjeloživotno učenje. Od 2019. godine radi kao koordinatorica na EU projektu CORE-“assessing COmpetences for REintegration” (2019-1-DE02-KA204-006193).

Nikolina Garača je predsjednica Udruženja za razvoj kompetencija “S.K.I.L.L.S.” (Bosna i Hercegovina), partnerske organizacije u EU projektu CORE-“assessing COmpetences for REintegration” (2019-1-DE02-KA204-006193).

Login (0)

Da li želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave