chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Измерване на въздействието

Блог

| 24 Август 2020
| от Maya Slavova
Вследствие на глобалната пандемия обучението на възрастни играе ключова роля за възстановяване на нашата икономика и общество. Разбирането как и защо възрастните участват в обучението е важно за повишаване на нивото на участие и за справяне с дълбоките и постоянни неравенства. Като национален координатор за британския институт EAAL, Институтът за учене и работа ще използва програмата, за да разбере по-добре влиянието на COVID-19 върху обучението на възрастни, да „се потопи дълбоко“ в проблемите, пред които са изправени определени групи възрастни и да разбере по-добре как данните за участието на възрастни в обучението могат да допринесат за националната политика и стратегия.

Блог

| 18 Юли 2019
| от Iliana Taneva

Дискусията за сътрудничеството с роботите често се върти около проблемите на сигурността, но въпросът за това как се чувства човек не бе забелязван дълго

От гледна точка на

Блог

| 29 Юни 2018
| от Rositsa Panova
Какъв е приносът на гражданското общество за гарантиране правото на образование и обучение през целия живот за младежи и възрастни? Какви са предизвикателствата и възможностите, свързани с образованието и обучението на възрастни в настоящия контекст? Колко важно е обучението и образованието на възрастни в новата глобална програма за образование и развитие? Какви са предизвикателствата, свързани с нейното прилагане на национално и на световно равнище?

Новини

| 7 Май 2020
| от Zhuliyan GOCHEV

През периода 10 – 13 април 2020 година Националната агенция за професионално образование и обучение проведе анкетно проучване относно организирането и провеждането на професионално обучение в центровете за професионално обучение (ЦПО) в условията на извънредно положение поради разпространението на COVID 19.

Новини

| 16 Март 2020
| от Zhuliyan GOCHEV

На 5 март 2020 г. в град Бургас се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот и част от екипа на националния координатор за учене на възрастни.

Новини

| 16 Март 2020
| от Zhuliyan GOCHEV

На 2 март 2020 г. в София се проведе работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Това е първото събитие от новата работна програма за периода 2020-2021 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Новини

| 18 Декември 2019
| от Zhuliyan GOCHEV

България ще продължи да изпълнява Европейската програма за учене на възрастни и през периода 2020-2021 година. Всички действия на националния координатор ще са насочени към надграждане и доразвиване на основните резултати, продукти и инструменти, създадени през предходни периоди от изпълнението на Програмата.

Новини

| 16 Декември 2019
| от Zhuliyan GOCHEV

В края на м. ноември и началото на м. декември 2019 г. екипът на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни проведе поредица от уебинари за новосъздадените областни координационни групи.

Новини

| 19 Декември 2016
| от Valentina Deykova

На 20 декември 2016 г. ще се състои Годишната работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Консултативният орган ще обсъди резултатите от изпълнението на държавната политика за учене през целия живот през 2016 г. и ще очертае следващите действия, които трябва да бъдат предприети през 2017 г.

Новини

| 21 Юни 2016
| от Zhuliyan GOCHEV

На 15 и 17 юни 2016 г. бяха създадени първите областни координационни групи за учене през целия живот. Сформирането на групите се състоя на специално организирани кръгли маси, проведени в гр. Габрово и гр. Русе.

Кръглата маса в гр. Габрово беше модерирана от г-жа Ралица Манолова от Областна администрация Габрово, която изпълнява функциите на областен координатор за учене на възрастни, а втората кръгла маса в гр. Русе, се водеше от областния координатор за учене на възрастни г-н Димитър Райнов – началник на РИО на МОН в Русе.

вторник 8 Септември 2020, Estonia

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

вторник 1 Юни 2021 to петък 4 Юни 2021, Netherlands

Conferința Eucen nr. 52

Universitatea din Utrecht vă invită să participați la acest eveniment, care subliniază că educația continuă a universității este despre învățare, precum și despre cursanți.

Teme principale:

1. Impactul schimbării societății asupra UCE

2. Viitorul educației și învățarea modernă la locul de muncă

3. UCE ca practică profesională în cadrul universităților

Conferința îsi propune să :

- Conecteze cercetarea despre învățare cu practicienii în învățare.

- Conecteze domeniului academic cu profesii și alte părți interesate.

вторник 27 Октомври 2020 to сряда 28 Октомври 2020, Ireland

Reframing Ageing: A Clinical, Cultural and Social Dialogue

Framing Ageing: A Clinical, Cultural, and Social Dialogue facilitates methodological exchange between geriatricians, gerontologists, humanities researchers, social scientists, and practitioners, who can benefit from transdisciplinary collaborat

сряда 8 Юли 2020, Bulgaria

В Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот

На 8 юли 2020 г. в град Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот и част от екипа на националния координатор за учене на възрастни. Срещата ще се състои от 11.00ч. в хотел „Идол“, гр. Търговище. Събитието е част от работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2020-2021 година.

сряда 1 Юли 2020 to четвъртък 9 Юли 2020

Summit-ul global al OIM privind COVID-19 și lumea muncii - Construirea unui viitor mai bun al muncii

Organizația Internațională a Muncii organizează un Summit Global virtual pentru a aborda impactul COVID-19 asupra lumii muncii.

понеделник 5 Октомври 2020 to четвъртък 8 Октомври 2020, Germany

Digitale Leipzig Summer School 2020

Gemeinsam mit dem Institut für Bildungswissenschaften und dem Institut für Soziologie der Universität Leipzig richtet das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung vom 05. bis 08. Oktober 2020 erneut die „Leipzig Summer School – Sozialwissenschaftliche Methodenwerkstatt für Schul- und Unterrichtsforschung“ aus. Aufgrund der Coronapandemie werden die 17 Methodenworkshops der qualitativen und quantitativen Sozialforschung sowie das ergänzende Rahmenprogramm erstmals in digitalem Format stattfinden.

Няма съвпадение на резултати

Източници

| 17 Август 2020
| от Zhuliyan GOCHEV

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

Източници

| 8 Май 2020
| от Zhuliyan GOCHEV

Докладът за изпълнението през 2019 г. на Националният план за Европейската гаранция за младежта за периода 2014-2020 г. осъществи връзка между резултатите от изпълнението на европейски и национални инициативи в областта на младежката гаранция и ученето на възрастни.

Източници

| 19 Март 2020
| от Rumiana Kostadinova

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ

Екологичната оценка е процедура, която има за цел да гарантира, че въздействията върху околната среда от вземани решения са отчетени преди да се вземат  решенията.

Източници

| 19 Март 2020
| от Rumiana Kostadinova

Хората разбират, че не можем да изхвърляме отпадъците си и да очакваме те да изчезнат. Очевидно е, че каквото стане на едно място, оказва влияние на друго и, че каквото и да направим, мина, труп на дърво, строеж или ферма – нашите дейности имат едновременно локални и глобални последици, сега и в бъдеще.

Източници

| 11 Март 2020
| от Rumiana Kostadinova

Курсът „Оценка на екологичния риск при управлението на отпадъците“  представя информация за основните приложения на този подход за преценяване на всеки източник на опасност за или от околната среда. Разглеждат се стратегиите и методите за създаване и прилагане на цялостна обществена програма за управление на твърдите битови отпадъци.

Източници

| 4 Март 2020
| от Rumiana Kostadinova

Екологичната интелигентност е нещо отвъд образоваността. Трябва да се научим информирано да мислим за средата, да не се поддаваме на катастрофични сценарии, но и да не отвръщаме глава от тежките проблеми, които нашата консумация създава. Как да я постигнем?

Източници

| 13 Декември 2019
| от Rumiana Kostadinova

Политиката в сферата на образованието в България, както в повечето страни по света, си е поставила за цел осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, независимо от техния социално-икономически статус. Равенството в образованието се разбира в контекста на отличните постижения.

Източници

| 8 Декември 2019
| от Iliana Taneva

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Проект No 592041-EPP-1-2017 -I-BGEPPKA3-AL-AGENDA “Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.
В него са представени резултатите от проучване на уменията, необходими за успешна реализация на пазара на труда, проведено сред работодатели и безработни лица в периода септември-октомври 2018 г.
Проучването е част от национален консултативен процес със заинтересовани страни за подготовка на документ с пътища и мерки за подобряване на уменията на възрастните.

Източници

| 8 Ноември 2019
| от Iliana Taneva

Всяка система за формиране на умения се състои от три взаимно свързани компонента:

 

1. развитие на умения в рамките на формалната образователна система и извън нея

Източници

| 5 Ноември 2019
| от Iliana Taneva

В повечето страни от Европейския съюз професионалното образование осигурява по-добри  възможности за заетост непосредствено след завършване на средно образование, отколкото средното общо образование.