European Commission logo
Create an account
Таг

Таг

Learner Support Theme.
Учещи

Потребители, които придобиват знание чрез уроци, учене, практически упражнения и други методи

Learning environments Theme.
Околна среда

Физически или онлайн локации, контекст и култури, в които професионалистите и обучителите в образованието за възрастни преподават

Policy Theme.
Политики

Рамки, финансиране и планове, обхващащи общи цели и процедури в областта на образованието за възрастни