Skills revolution

Какви нови граници очертава ученето на възрастни? Как могат да се подобрят ученето през целия живот и пригодността за заетост?

Силният набор от умения отваря възможности за хората, осигурява мрежа от защити в постоянно променящите се времена и насърчава приобщаването. Инициативата на Комисията относно индивидуалните сметки за обучение и микроквалификациите има за цел да гарантира, че всеки има достъп до подходящи възможности за обучение, които са съобразени с неговите потребности през целия живот. Обучаемите, като уникални личности, са директно в центъра на развитието на уменията, което позволява динамично повишаване на уменията и образование през целия им пътуване, свързано с ученето през целия живот. За да се гарантира признаването на всеки малък учебен опит, микроквалификациите удостоверяват какви знания, умения или компетентност са придобити. Нека придобием заедно опит чрез развитието на такива новаторски подходи, които ще трансформират ученето на възрастни!

Стеснете резултатите си

ДЪРЖАВА

Може да изберете повече от една категории

Таг

Може да изберете повече от една категории