European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

Как обучението за възрастни може да играе стратегическа роля в представянето и изграждането на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво?

Новият европейски Баухаус може да се използва като компас за разработване на „места, практики и опит, които са обогатяващи, устойчиви и приобщаващи“, като по този начин допринасят за оформянето на по-устойчиви общности. Насърчавайки диалога между културите и подкрепяйки индивидуалното овластяване и демократичното съзнание у възрастните учащи, културното образование е основен двигател и средство за социално сближаване. Какви творчески инструменти и методологии за социално сближаване могат да обогатят Вашия опит? Какво се случва в мултидисциплинарните културни пространства и нововъзникващите творчески екосистеми? Как креативността в образованието и ученето на възрастни свързва хората, за да разпространява красота и чувство за принадлежност? Как можете ефективно да оформите приобщаващи и ориентирани към човека общества чрез учене през целия живот?

Стеснете резултатите си

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

ДЪРЖАВА

Може да изберете повече от една категории

Таг

Може да изберете повече от една категории