Creativity and culture

Как обучението за възрастни може да играе стратегическа роля в представянето и изграждането на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво?

Новият европейски Баухаус може да се използва като компас за разработване на „места, практики и опит, които са обогатяващи, устойчиви и приобщаващи“, като по този начин допринасят за оформянето на по-устойчиви общности. Насърчавайки диалога между културите и подкрепяйки индивидуалното овластяване и демократичното съзнание у възрастните учащи, културното образование е основен двигател и средство за социално сближаване. Какви творчески инструменти и методологии за социално сближаване могат да обогатят Вашия опит? Какво се случва в мултидисциплинарните културни пространства и нововъзникващите творчески екосистеми? Как креативността в образованието и ученето на възрастни свързва хората, за да разпространява красота и чувство за принадлежност? Как можете ефективно да оформите приобщаващи и ориентирани към човека общества чрез учене през целия живот?

Стеснете резултатите си

ДЪРЖАВА

Може да изберете повече от една категории

Таг

Може да изберете повече от една категории