Премини към основното съдържание
Ресурсен център

Ресурсен център

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Добри практики за разработване и реализация на политики за интелигентна специализация

В основата на процеса на интелигентна специализация стои идеята за трансфер на знание и ноу-хау, генериране и внедряване на добри практики, обмен на опит и научени уро

Започнато от | Публикувано на 7 months ago

Разработване на политика за ориентиране през целия живот: Европейско ръководство

Това Европейско ръководство е създадено, за да помогне на определящите политиката и на други заинтересовани страни да се запознаят с осигуреното ориентиране през целия

Започнато от | Публикувано на 7 months ago

Изследване и стратегическа оценка на регионалната демография на работната сила в България по сектори

Изследването е посветено на изключително актуалните проблеми за страната - населението и в частност работната сила на страната по сектори и региони.

Започнато от | Публикувано на 7 months ago

Интерактивност в обучението – интерактивни методи и техники

Интерактивността като термин се появява за първи път в социалната психология и се свързва с взаимодействието между два или повече индивида и възникващите у тях вследст

Започнато от | Публикувано на 7 months ago

Дидактически насоки – създаване на връзка между поколенията и културите и осигуряване на трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование

Проучване сред различни заинтересовани лица, институции, предоставящи професионално образование  обучение, учители и обучители показва, че принципът на междупоколенчес

Започнато от | Публикувано на 7 months ago