Resource Details
РЕСУРС

ЗЕЛЕНА КНИГА ОТНОСНО ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО – Насърчаване на солидарността и отговорността между поколенията

GREEN PAPER ON AGEING.

Европейската комисия представи зелена книга с цел стартиране на широк политически дебат за предизвикателствата и възможностите на застаряващото население в Европа. Тя определя въздействието на тази изразена демографска тенденция върху нашата икономика и общество.

Зелената книга поставя в рамка дебата за застаряването, като определя скоростта и мащаба на демографските промени в нашето общество, както и въздействието, което то има върху нашите политики и въпросите, които трябва да си зададем, за да си отговорим. Това обхваща всичко – от насърчаване на здравословен начин на живот и учене през целия живот до укрепване на системите за здраве и грижи за обслужване на по-възрастното население. Той подчертава необходимостта от привличане на повече хора в работната сила, подчертава възможностите за създаване на работни места и разглежда въздействието на застаряването върху нашата кариера, благосъстоянието, пенсиите, социалната защита и производителността.

Зелената книга възприема подхода на жизнения цикъл, отразявайки универсалното въздействие на стареенето върху всички поколения и етапи от живота. По този начин се подчертава значението на установяването на точния баланс между устойчиви решения за нашите социални системи и укрепване на солидарността между поколенията.

        

Състояние

Тази Комисия постави демографията високо в дневния ред на политиката на ЕС. Докладът на Комисията от юни 2020 г. за въздействието на демографските промени показва, че през последните 50 години продължителността на живота при раждане се е увеличила с около 10 години както за мъжете, така и за жените. Зелената книга относно застаряването на населението е първият резултат от този доклад и започва дебат по основните въпроси, свързани със застаряването в Европа, и ще бъде последвана от дългосрочната визия за селските райони, която също ще разгледа въпроса за обезлюдяването.

      

За повече информация

Green paper on ageing

Factsheet

Demography webpage

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Европейска комисия
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (9)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!