Resource Details
РЕСУРС

Водич за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Комплексност деловања у области образовања одраслих, као и припрема за и пролажење кроз процедуру за стицање статуса Јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту: ЈПОА), упућују на неопходност доброг познавања система образовања одраслих, затим контекста у којем се образовање одраслих одвија (чиме се залази у области економије, запошљавања, социјалних права и бројних других система), као и процедуре стицања статуса ЈПОА.

У оквиру овог Водича разматрају се следећи значајни елементи процеса стицања статуса ЈПОА: мапирање домета неформалног образовања; прецизирање активности неформалног образовања за које школа или друга организација могу да стекну статус ЈПОА; процес акредитације, односно стицања статуса ЈПОА, за програм обуке и за процес признавања претходног учења, као и процес развоја програма обуке. Водич је настао у оквиру програма „Знањем до посла – Е2Е“ Фаза 2, а нaкон спроведене евалуације процеса стицања статуса ЈПОА, реализоване у оквиру истог програма.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Влада Републике Србије
Вид ресурс
Национални документи и политики
Държава
Сърбия
Език на документа
Сръбски
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!