Resource Details
РЕСУРС

Умения за ефективно учене през целия живот – поставяне на индивидуални обучителни цели

Представеният учебен модул разглежда метода за поставянето на индивидуални обучителни цели като основен елемент на умението за ефективно учене през целия живот.

Възрастните обучаеми са хора, които имат житейски опит и искат сами да поставят учебните си цели. Но поставянето на учебна цел е много повече от това обучаемия да каже, че иска да научи нещо. Той трябва ясно да определи точно какво иска да научи и преди всичко да разбере защо го иска. Владеейки умението за целеполагане, възрастният обучаем ще може уверено да поставя целите си и да се наслаждава на удовлетвореността, която настъпва, когато разбере, че е постигнал това, което си е определил.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Key Competencies Kit for Facing Lifelong Learning
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!