Resource Details
РЕСУРС

Търси се здрав разум

Устойчивост към негативните ефекти на „пост-истината“ и прогнозни показатели за нейното измерване в новия Индекс на медийната грамотност 2018

Настоящият доклад съдържа предложение за измерване на предпоставките за медийната грамотност чрез редица показатели, които илюстрират потенциала за устойчивост на обществата към феномена „пост-истина“. Предложеният модел съдържа няколко индикатора, които се отнасят към различни аспекти на медийната грамотност и пост-истината. Основното допускане е, че нивото на образование, състоянието на медиите, степента на доверие в обществото и разпространението на новите форми за участие илюстрират наличието на медийна грамотност.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Марин Лесенски, Програмен директор, „Европейски политики“, Институт Отворено общество – София
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!