Resource Details
РЕСУРС

Секторен анализ на пазара на труда и потенциал за мобилност на работната сила в трансграничния регион България-Румъния

Секторният анализ разглежда трудовия пазар в три области в България в трансграничния регион България-Румъния – Велико Търново, Русе и Силистра. Документът представя основните характеристики на икономическото им развитие, които имат отношение към трудовия пазар, и отражението, което дават върху потенциала за трудова мобилност на работната сила. Анализът извежда икономическите сектори, които имат потенциал за трудова мобилност в трансграничния регион България-Румъния.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност в трансграничния район България – Румъния“
Вид ресурс
Друго
Държава
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!