Resource Details
РЕСУРС

Развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение - Заключения на Съвета на Европейския съюз (30 май 2016 г.)

Интернет и в частност социалните медии, предлагат безпрецедентни, почти неограничени възможности за споделяне на знания и идеи. Чрез предоставяне на незабавен достъп до огромно количество информация, както и достъп до широк кръг от източници, те могат да имат значително въздействие върху мненията, нагласите и възприятията. Освен това те предлагат платформа на всеки да създава, споделя и публикува съдържание, като по този начин спомагат за изява на таланти, насърчаване на творчеството и стимулиране на иновациите.

Днешният свят се характеризира с лесен и непрекъснат достъп до интернет, а хората, особено младежите, прекарват все повече време онлайн. Нараства значението на виртуалните общности и контакти, в частност чрез социалните медии и съобщенията в реално време.

Макар уменията в областта на цифровите технологии все повече да се превръщат в необходимост, броят на хората, които все още не разполагат с основно равнище на компетентност в областта на цифровите технологии остава тревожно висок, което ги излага на риск от безработица и социално изключване. Това може да породи „цифрово разделение“, което да доведе до социално и икономическо неравенство и което представлява очевидно предизвикателство за нашите системи на образование и обучение. 40 % от гражданите в ЕС не разполагат с никакви умения или имат минимални умения в областта.

Наред с многото ползи и възможности, които могат да донесат, интернет и социалните медии пораждат и потенциални заплахи и опасности, най-вече чрез предоставяне на онлайн съдържание, което е неподходящо или дори вредно за децата и младите хора, в това число изказвания, проповядващи вражда и омраза, и съдържание, което омаловажава насилието.

Други нежелани явления са онлайн сприятеляването с цел сексуална злоупотреба и кибертормозът, които могат да окажат значително влияние върху благосъстоянието и развитието на децата и да се отразят отрицателно върху техните учебни резултати.

Радикализацията, която води до насилие, често има транснационално измерение, при което екстремистките мрежи се насочват към уязвими млади хора, независимо от националните граници. Макар да е малко вероятно повишаването на образователното равнище да сложи край на всички форми на насилствен екстремизъм, образованието и обучението могат и следва да допринесат за предотвратяване на радикализацията.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Вид ресурс
Друго
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!