European Commission logo
Create an account
Resource Details
РЕСУРС

Разработване на политика за ориентиране през целия живот: Европейско ръководство

Това Европейско ръководство е създадено, за да помогне на определящите политиката и на други заинтересовани страни да се запознаят с осигуреното ориентиране през целия живот в съответната страна или регион и да набележат въпроси, изискващи внимание, и пропуски, които се нуждаят от преодоляване, изхождайки oт практики в други европейски страни. Ориентирането през целия живот покрива всички дейности, създадени да помогнат на хората да правят образователни, обучителни и професионални избори във всеки момент от живота си и да управляват кариерното си развитие. Ръководството се базира на четири ключови теми:

· умения за управление на кариерата;

· достъп, влючително и валидиране на предишно обучение и обучение чрез опита (APEL);

· механизми за сътрудничество и координация при разработване на политиката и системите на ориентиране;

· осигуряване на качеството и на доказателствена база за разработване на политиката и системите.

Resource Details
Автор на ресурса
Европейска мрежа за политика на ориентиране през целия живот (ELGPN)
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
България
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!