Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

ПРОЦЕСЪТ АРТ-ТЕРАПИЯ В ПРОЯВЛЕНИЕТО КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН, СЪВРЕМЕННИ ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

В статията е разгледано възникването на дисциплината арт-терапия и е осветлен предметът в дейността арт-терапия. Специално внимание е отделено на целите, методите и функциите на арт-терапията, на значимостта на личността на артиста терапевт. Много често при ръководството на групи в местата за лишаване от свобода арт-терапевтът се нарича „художествен ръководител“ или „групов работник“. Направен е обзор на разнообразието на теоретичните позиции и начините на работа. Акцентирано е на творческия процес, който отличава арт-терапията от вербално базираните психотерапевтични практики. Очертано е приложението на арттерапевтичните методи в социалната и в педагогическата област.

Връзка към ресурса: https://diuu.bg/emag/7174/2/

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Десислава Денева, докторант в Националната художествена академия, София
Вид ресурс
Статии
Държава
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!