Resource Details
РЕСУРС

Помагало за обществените библиотеки (Вдъхновяващи практики за България от опита на Испания и Финландия)

Националното звено за подкрепа на EPALE Ви представя Помагало за новите тенденции за управление на услугите в обществените библиотеки на Испания и Финландия.

Ресурсът е част от проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по Европейската програма „Еразъм+“, направление „Образователна мобилност за граждани“. Основните цели на интервенцията са свързани с преодоляване на изоставането на общинските библиотеки спрямо европейските практики, както и със създаването на алгоритъм, чрез който промяната да продължи в национален мащаб.

Началото на партньорството на екипа на националния координатор за учене на възрастни в България и НЗП на EPALE с Глобални библиотеки България започна от 2012 г. То подпомагаше и подпомага и в момента по различни пътища изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни в България, както и съдържателното развитие на EPALE.

НЗП вече е предоставяло първоначална информация за този проект, която бихте могли да си припомните във връзка с настоящия ресурс: https://epale.ec.europa.eu/bg/content/bibliotekite-tryabva-da-sa-tretoto-myasto-sled-doma-i-uchilishcheto

Българските библиотеки винаги са присъствали със свои практики, включени в събитията на сектора за учене на възрастни в България. Тези културни институции имат съществен принос за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Съдържанието на помагалото е структурирано в 6 части.

Първата представя актуалното състояние на библиотечните системи в Испания, Финландия и България.

Втората част обхваща различни теми, свързани с управлението на модерната библиотека. От иновациите през брандирането и маркетинга на библиотечната дейност до работата с доброволци и въвличането на потребители в дейността на културната институция. Ролята на социалната структура на града за развитието на библиотеките също е обхваната от тази част.

Двете следващи части имат приносно значение за сектора за учене на възрастни чрез представянето на различни бибилиотечни практики. Едната е фокусирана върху добри практики за разнообразни библиотечни дейности, а другата – върху примери за успешен библиотечен мениджмънт.

Петата част очертава преприетия трансфер на дейности и услуги в България, вдъхновени от посетените библиотеки на Испания и Финландия. Библиотечните работници от Асеновград, Димитровград, Исперих и Казанлък споделят как са пренесли опита от двете европейски държави в дейностите и в управлението на обществените библиотеки в четирите града.

Последната шеста част на помагалото съдържа две интервюта с обучители по проекта.

Ресурсът е селектиран в резултат от проведено Проучване за оценка на потребностите на потребителите за съдържание, осъществено от Балканския институт по труда и социалната политика, в изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE за периода 2019-2020 г.

 

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Фондация „Глобални библиотеки – България“
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!