Resource Details
РЕСУРС

Политическото измерение на мениджмънта на образованието на възрастните

В Речника на чуждите думи в българския език политиката се определя като: „1. Дейност на партии, обществени групи, личности, държавни органи за управление живота на държавата. 2. Ръководно начало, концепция и практика на ръководство. 3. прен. Начин на постъпване, на поведение и подход“. А Тълковният речник добавя: „2. Въпроси и събития от обществения и държавния живот“.

Целта на студията е да представи параметрите на политическото измерение на мениджмънта във и върху образованието на възрастните. Разглежда политиката на държавата по отношение на образованието на възрастните (наш и международен опит) и влиянието на правителствените решения върху сектора и живота на възрастните. Друг акцент на анализа е политиката на институцията за образование на възрастни на пазара на образователните услуги.

Когато се разсъждава върху съвременните проблемите на българското общество, трябва да се отчита фактът, че сме част от един глобализиращ се свят и поради това сме под влиянието на всички събития, които се случват на международната сцена. Това се отнася в пълна сила и за образованието на възрастните. И у нас то е пренебрегвано дълги години от правителствата, министерските екипи и образователните институции и се е развивало стихийно и частично. Определени успехи могат да се отчетат само за висшето образование (което впрочем, подобно на много други страни по света, години наред не се смята за част от образованието на възрастните), както и на квалификационната дейност в някои сектори, предвид необходимостта от поддържане нивото на компетентност на работната сила. Затова с пълна сила и за нас дори и днес важи призивът от Декларацията на Втората международна конференция по образованието на възрастните (Монреал, Канада, 1960 г.) хората да започнат да приемат образованието на възрастните като „нормално“, а правителствата да го третират като „необходима част“ от образованието във всяка страна.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
проф. дпн Вяра Гюрова
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!