Resource Details
РЕСУРС

ОРИЕНТИРАН КЪМ РАБОТНО МЯСТО КУРС ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМИРАНОСТ: РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНА УПОТРЕБА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Курсът „Екологична информираност: рециклиране, повторна употреба и управление на отпадъците“ предоставя информация за минимизирането на отпадъците, като един от най-важните световни проблеми на нашето съвремие и неговото позициониране сред приоритетните въпроси за управление на отпадъците, които трябва да бъдат спешно решени. Това обучение представя основна факти за индустрията, свързана с рециклиране и повторна употреба на отпадъците като източник на добавена икономическа стойност на материалите, неговите икономически, екологични, социални и екологични предимства и неговата функция като механизъм за увеличаване на работната сила. Обсъждат се въпроси, свързани с рециклирането на отпадъците и инструментите за насърчаване на този процес в светлината на уелнес стратегията на PRO EUROPE. Специално внимание се отделя на въздействието на рециклирането върху превенцията и опазването на околната среда и икономиката. Разглежда се потенциала на рециклирането за пестене на енергия и намаляване на риска от замърсяване на природните ресурси. Предлаганият обучителен материал предоставя информация и за подхода на бизнеса към отпадъците отпадъци, който включва намаляване, повторно използване и рециклиране. Специален акцент е поставен върху отговорната активна позиция на бизнеса за средите и действията, генериращи отпадъци и за оценката на бизнес риска при тяхното рециклиране и повторна употреба.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
ГРИЙНФОРС ООД КЛЕАНТИС ГЕОРГИАДЕС ЙОРДАН ТОДОРОВ
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
България
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!