European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Обзор на образованието и обучението

Обзорът е основната ежегодна публикация на Комисията в областта на образованието и обучението в ЕС.

Важна част от програмата на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е укрепването на образованието и обучението в Европа. Чрез своя сравнителен международен анализ и анализ по държави обзорът на образованието и обучението подхранва дебата за приоритетните теми в тази област и предоставя информация, която може да послужи при националните дебати за образователни реформи.

Връзка към ресурса: https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_bg?pk_campaign=HP-Site-Monitor&pk_kwd=readthereport#country

Resource Details
Автор на ресурса
Европейска комисия
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
България
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!