Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

Наръчник за HR мениджъри и обучители на възрастни за мотивиране на възрастни работници и служители за промяна и включване в обучение

Наръчникът за HR мениджъри и обучители на възрастни  предоставя полезна информация и нови подходи за мотивация на възрастни нискоквалифицирани работници за промяна и обучение. Целевата група на публикацията са заети възрастни лица, които често са работили десетилетия на едно и също работно място, без да са участвали в каквото и да било обучение, в ротация на работното място или някаква друга мярка, свързана с  учене, и които не могат да изпълняват длъжностите си задължения по различни причини:

• отпадане на длъжността поради структурни промени в компанията;

• изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (нощни смени, работа на смени и др.);

• повишаване на изискванията към изпълнението задълженията, свързани със съответното работно място.

Брошурата предлага лесни за прилагане подходи и инструменти за оценка на ситуацията във Вашата компания, за мотивиране на целевата група с цел приемане на промяната. В този контекст комуникацията и добрият организационен климат са от съществено значение. Представяме също и подходящи за целевата група инструменти за обучение (менторство, коучинг, ролева игра, ротация на работното място и др.) и препоръки във връзка с взаимодействието между компаниите и доставчици на обучение. В края на изданието представяме и инструменти за оценка, като интервю за постигнатите резултати, както и количествени и качествени индикатори, които трябва да се имат предвид при оценка на ефективността на прилаганите подходи за мотивиране на възрастни работници. Целта на настоящата публикация е да подпомогне HR мениджърите, обучи- телите на възрастни, представителите на социалните партньори и други специалисти, ангажирани с планирането и реализирането на обучителни мерки, да постигат по-добро съответствие на действията си с потребностите на възрастните нискоквалифицирани служители, да повишат привлекателността и достъпа до предлаганите програми и да предоставят на представителите на целевата група подходящи възможности за развитие на индивидуалните знания и умения.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Грит Акерман, Михаела Калабрезе, Людмил Ковачев, Надежда Камбурова, Метка Пенко и Андрея Север
Вид ресурс
Друго
Дата на публикуване
Език на документа
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!