Resource Details
РЕСУРС

MINCE Обучителната програма за социални работници

Проектът MINCE има за цел да насърчи включването на хора с тежки интелектуални затруднения като набляга на процеса на учене в местната общност и разработването на модел за включващо обучение в общността.

Обучителната програма за социални работници MINCE е резултат от работата на фокус групи. Тези фокус групи бяха съставени от социални работници и други заинтересовани страни и имаха за цел да идентифицират ключовите области и умения, които трябва да бъдат овладени от социалните работници, които да действат като фасилитатори за включването на хората с тежки интелектуални затруднения в общността.

Съдиржание

Част I Въведение

Част II Обучителни модули

Модул 1 – Рамка

Модул 2 – Професионализъм и етика

Moдул 3 – Овластяване и застъпничество

Модул 4 – Комуникация

Moдул 5 – Личностно центрирано планиране

Moдул 6 – Качество на живот

Moдул 7 – Включване в общността

Website: Lebenshilfe | MINCE

Resource Details
Автор(и) на ресурса
MINCE - Model for Inclusive Community Education [Hrsg.]
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!