Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

„Между успешното и неуспешното стареене: избрани аспекти и контексти“

От Въведението:

"Предоставяме на читателите единадесетия том от "Чешко-полско-словашките изследвания в андрагогиката и геронтологията". Радваме се да съобщим, че проучването е резултат от работата на учени от седем държави: Австрия, Китай, Гана, Унгария, Япония, Полша и Русия. Тази международна колекция от текстове е част от глобалния дискурс за детерминантите на образованието за възрастни и функционирането на хората в края на зрялата възраст. Изданието представя научни резултати, които показват както положителните, така и отрицателните измерения на застаряването през призмата на изследователския опит от различни географски и културни области.

Изследователите, поканени в представеното издание, се опитаха да илюстрират проблемите, определени за следните теми: стареене с достойнство; пенсионна възраст; предположения и условия, произтичащи от живота в дома; връзката между предизвикателствата относно продължителността на живота и потребностите; грижи и стареене; основи и потенциални промени в пенсионните системи.

Резултатите от изследванията, представени в този том, имат общ знаменател, който анализира качеството на живот на възрастните хора, независимо от местоживеенето им. По този начин изследването „Между успешното и неуспешното стареене: избрани аспекти и контексти“ носи нови прозрения от учени за сложността на процесите, които влияят на положителните и отрицателните условия на живота в напреднала възраст, като мозайка от различни нюанси. Приканвайки читателите да се запознаят със съдържанието на монографията, бихме искали да благодарим на рецензентите, които допринесоха за подобряване на качеството на текстовете и отвориха нови полета за участие в по-нататъшни съвместни издателски проекти ".

                                                                                                                                                 

Изданието е лицензирано по Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

Resource Details
ISBN
978-83-953737-1-8
Автор(и) на ресурса
Editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Дата на публикуване
Език на документа
Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!