chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

 
 

Ресурси

МЕЖДИНЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД на Плана за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година

Език: BG

Публикувано от Dimitar Enchev

 

Целта на настоящия междинен мониторингов доклад е да представи постигнатия напредък от изпълнението на Плана за действие за 2014 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, приет с РМС № 187 от 03.04.2014 г. Мониторирането на Плана обхваща периода от момента на приемане на оперативния документ до 31 юли 2014 г. Докладът осигурява прозрачност и публичност за изпълнението на НСУЦЖ и представя информация относно:

  •  състоянието на изпълнението, като се отчитат показателите от Рамката за напредък в НСУЦЖ и задачите за 2014 г., посочени в Плана за действие;
  •  установените отклонения и анализ на причините;
  •  препоръки за времето до края на изпълнението на Плана за 2014 г. и насоки за разработване на Плана за действие за 2015 г.

Важна част от доклада са и взаимовръзките между всички заинтересовани страни - участници в процеса. Докладът отразява резултатите във всяка област на въздействие от Плана за действие, коментара ги и очертава основни тенденции и предизвикателства, които следва да се имат предвид при планирането на следващия период.
Настоящият отчетен период се характеризира със сериозни промени в политическия живот на страната, което от своя страна повлия на изпълнението на конкретните дейности и задачи. Научените уроци очертават една сериозна група от предизвикателства, които трябва да се вземат предвид и да се намери адекватното им решение, с оглед на ефективното и ефикасно изпълнение на заложените дейности и осъществяване на напредък при постигане на целите на Стратегията.
Докладът е изготвен от Националната координационна група за учене през целия живот, създадена със Заповед № PД 09-909/11.06.2014 г. и с актуализиран поименен състав, определен в Заповед № РД 09 – 1286/21.08.2014 г. на министъра на образованието и науката и е консултиран с представители на други заинтересовани страни.
При изготвянето на доклада е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт (НСИ) и Статистическата служба на Европейския съюз (ЕВРОСТАТ) за периода от 2012 до 2014 година.
Министерството на образованието и науката (МОН) предприема за първи път разработване на мониторингов доклад като инструмент за подобряването на качеството и съгласуваността на процеса на разработване на политики в областта на образованието, обучението и ученето. Целта е да се постигне по-пълна осведоменост както на лицата, вземащи решения, така и на широката общественост относно резултатите от прилагането на политиката за учене през целия живот, както и да се създаде необходимата информационна основа за планиране на задачите за 2015 г.

Автор(и) на ресурса: 
Министерство на образованието и науката
ISBN: 
Not available
Дата на публикуване:
вторник, 16 Септември, 2014
Език на документа
Вид ресурс: 
Проучвания и доклади
Държава:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn