Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

Методология Обучение за обучители

Неформално учене за заетост

Настоящата методология е разработена като резултат от сътрудничество в младежката сфера от експерти от България и Румъния в рамките на проект „Неформално учене за заетост” - 2014-1-BG01-KA205-001743, финансиран от европейската програма Еразъм + по ключова дейност 2. Основния резултат от прилагането на Методологията е подготовка на експерти, използващи методите на неформалното учене и интерактивното преподаване за подготовка на младежки работници, които да предоставят обучителни услуги за младежи, нуждаещи се от развитие на компетенции подпомагащи реализацията им на пазара на труда и ефективно социално включване.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Огнян Гъдуларов, България (НЧ „Бъдеще сега 2006”), Богдан Романика, Румъния (Dreams for life)
Вид ресурс
Образователни ресурси със свободен достъп
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!