Resource Details
РЕСУРС

Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда

Статията е посветена на медийната грамотност като елемент от публичните компетенции за участие в дигитална среда. Осъществена е в рамките на национален проект “Европейски подход за публични компетенции и участие в дигитална среда“ с ръководител Добрина Пейчева (ЮЗУ“Н.Рилски“) по линия на Наредба №9 на Министерството на образованието и науката през 2014. Публикувана е в „Проблеми на постмодерността“, Том IV, Брой 3, 2014 г.

На базата на историческа ретроспекция и наличие на европейски и национални регламентационни основания се разкрива състоянието на медийната грамотност като предпоставка за компетентно участие в дигитални условия

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Добринка Пейчева
Вид ресурс
Статии
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!