Resource Details
РЕСУРС

ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ ЗА ДИГИТАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Интерактивните групи са интерактивен начин за организиране на класната стая, който предлага най-добри резултати в днешното общество по отношение на подобряването на знанията и сплотеността в учебната зала. Целта на интерактивните групи е всички учащи да постигнат заедно едни и същи очаквания за обучение. Те разнообразяват взаимодействията между участниците, учителите и доброволците от общността, улесняват постигането на върхови постижения за всички и в същото време повишават ефективността на инвестираното време. Освен това участниците развиват ценности, емоции и чувства като солидарност и приятелство.

В предлаганото ръководство са разработени насоки за това как да се използва този успешен образователен подход – подход, който подобрява ученето, комуникацията между участниците в обучението и солидарността и е работещ в различен контекст – при изучаването на дигитални компетенции въз основа на европейската рамка за дигитална учебна програма.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
DigiUP
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
Дата на публикуване
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!