European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ ЗА ДИГИТАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Интерактивните групи са интерактивен начин за организиране на класната стая, който предлага най-добри резултати в днешното общество по отношение на подобряването на знанията и сплотеността в учебната зала. Целта на интерактивните групи е всички учащи да постигнат заедно едни и същи очаквания за обучение. Те разнообразяват взаимодействията между участниците, учителите и доброволците от общността, улесняват постигането на върхови постижения за всички и в същото време повишават ефективността на инвестираното време. Освен това участниците развиват ценности, емоции и чувства като солидарност и приятелство.

В предлаганото ръководство са разработени насоки за това как да се използва този успешен образователен подход – подход, който подобрява ученето, комуникацията между участниците в обучението и солидарността и е работещ в различен контекст – при изучаването на дигитални компетенции въз основа на европейската рамка за дигитална учебна програма.

Resource Details
Автор на ресурса
DigiUP
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
България
Дата на публикуване
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!