chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Ресурси

Глобален пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция

Език: BG

Публикувано от Rositsa Panova

Българското правителство взе решение Република България да се въздържи от присъединяване към Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция, съобщиха от МС. На този етап българското правителство смята, че решението за неприсъединяване към Пакта защитава в най-пълна степен интересите на страната и нейните граждани.

Страната ни няма да участва със свои официални представители в Междуправителствената конференция за приемане на Пакта, която ще се проведе в Маракеш, Мароко, на 10 и 11 декември. Министрите решиха при последващо гласуване на резолюция в Общото събрание на ООН за утвърждаване на вече приетия пакт Постоянният представител на Република България в ООН да гласува с "въздържал се".

Глобалният пакт предоставя рамка за сътрудничество, която не е правно обвързваща и която изразява общия ангажимент на страните-членки на ООН за подобряване на сътрудничеството в сферата на  международната миграция. Обхваща 23 цели за безопасна, регулирана и редовна миграция и съответните ангажименти националните правителства. Цел 18 на пакта структурира комплекс от мерки за инвестиране в развитието на умения и улесняване на взаимното признаване на умения, квалификации и компетенции:

ЦЕЛ 18: Инвестиране в развитието на умения и улесняване на взаимното признаване на умения, квалификации и компетенции

 1. Ние се ангажираме да инвестираме в иновативни решения, които улесняват взаимното признаване на уменията, квалификациите и компетенциите на работниците мигранти на всички нива на квалификация и насърчават развитието на умения, насочени към търсенето, за да се оптимизират възможностите на мигрантите да намират работа на официалните пазари на труда в страните крайна дестинация и в страните на произход при завръщане, както и да се осигури достойна работа при трудова миграция.

За да осъществим този ангажимент, ние ще използваме следните действия:

 1. Разработване на стандарти и насоки за взаимно признаване на чуждестранни квалификации и неформално придобити умения в различни сектори в сътрудничество със съответните отрасли с оглед осигуряване на световна съвместимост въз основа на съществуващи модели и най-добри практики;

 2. Насърчаване на прозрачността на сертифицирането и съвместимостта на националните квалификационни рамки чрез съгласуване на стандартни критерии, показатели и параметри за оценка и чрез създаване и укрепване на национални инструменти за профилиране на умения, регистри или институции, с цел да се улеснят ефективни и ефикасни процедури за взаимно признаване на всички нива на квалификация;

 3. Сключване на двустранни, регионални или многостранни споразумения за взаимно признаване или включване на разпоредби за признаване в други споразумения, например в споразумения за трудовата мобилност или в търговски споразумения, с цел да се осигури равностойност или съпоставимост в националните системи, например в автоматични или управлявани механизми за взаимно признаване;

 4. Използване на технологиите и цифровизацията за оценка и взаимно признаване на умения, които по-цялостно се основават на официални данни, както и неформално придобити компетенции и професионален опит на всички нива на квалификация;

 5. Изграждане на глобални партньорства за квалификация между държавите, които укрепват капацитета за обучение на националните органи, и съответните заинтересовани страни, в това число частният сектор и профсъюзите, и насърчаване квалификацията на работниците в страните на произход и на мигрантите в страните крайна дестинация, с цел подготовка на обучени хора с възможности да бъдат наети на пазарите на труда на всички участващи държави;

 6. Насърчаване на междуинституционални мрежи и програми за сътрудничество за налагане на партньорски отношения между частния сектор и образователните институции в страните на произход и местоназначение, за да се създадат възможности за взаимноизгодно развитие на уменията на мигрантите, общностите и участващите партньори, включително чрез опиране на най-добрите практики на разработения бизнес механизъм в контекста на Глобалния форум по миграцията и развитието;

 7. Участие в двустранни партньорства и програми в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, които способстват за развитие на уменията, мобилността и разпространението, например програми за обмен на студенти, стипендии, професионални програми за обмен, стажове или чиракуване, които включват възможности за бенефициентите, след като успешно приключат тези програми, да търсят работа и да се занимават с предприемачество;

 8. Сътрудничество с частния сектор и работодателите за предоставяне на мигрантите на всички квалификационни нива на леснодостъпни и съобразени с пола програми за дистанционно и онлайн обучение и програми за съвместимост, включително специфично за професията ранно езиково обучение, обучение на работното място и програми за напреднали, за повишаване на тяхната пригодност да бъдат наети в сектори, търсещи работна сила въз основа на познаването на динамиката на пазара на труда в отрасъла, особено с цел повишаване на икономическите възможности на жените;

 9. Повишаване на възможностите за работниците мигранти да преминават от едно работно място или работодател към други чрез предоставяне на документация, която признава придобитите умения на работното място или чрез обучение, за да се оптимизират ползите от повишаването на квалификацията;

 10. Разработване и популяризиране на иновативни начини за взаимно признаване и оценка на придобитите официално и неформално умения, включително чрез навременно и допълнително обучение на търсещите работа, наставничество и стажантски програми, за да се признават напълно наличните препоръки и да се предоставят сертификати за квалификация за проверка на новопридобитите умения;

 11. Създаване на механизми за проверка на препоръките и предоставяне на информация на мигрантите за това как да бъдат оценени и признати техните умения и квалификация преди заминаването им, включително в процеса на набиране на персонал или на по-ранен етап след пристигането, за да се повишат възможностите за наемане на работа;

 12. Сътрудничество с цел съдействие за документни и информационни инструменти в партньорство със съответните заинтересовани страни, които предоставят преглед на препоръките, уменията и квалификацията на работника, признати в страните на произход, транзит и местоназначение, за да могат работодателите да оценят пригодността на работниците мигранти при кандидатстването им за работа.“

Автор(и) на ресурса: 
Организация на обединените нации
Дата на публикуване:
четвъртък, 6 Декември, 2018
Език на документа
Вид ресурс: 
Друго
Маркери:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email