Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

Формално, неформално и информално учене - същност, съдържателни параметри и взаимозависимости (Теоретико-аналитичен обзор)

През последните години термините "formal learning" (формално учене), "non-formal learning (неформално учене), "informal learning" (информално учене) се използват на европейско равнище, в различни европейски документи, както и в научните разработки на утвърдени, в областта на образованието на възрастни, изследователи. Като една от детирминантите за тяхната поява и обосноваване се приема развитието на концепцията за учене през целия живот - глобална тенденция в развитието на обществото и в частност на образованието. 

В настоящата студия формалното, неформалното и информалното учене са обект на научнотеоретичен анализ. Основната цел е да се очертае тяхната многоизмерност, противоречивостта в интерпретирането на съдържателните им параметри и взаимовръзките между тях.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
доц. д-р Ваня Божилова
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Дата на публикуване
Език на документа
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!