Resource Details
РЕСУРС

ФАКТОРИ ЗА УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ

Методът смесено обучение е сравнително нов, но интересът към него се засилва, тъй като съчетава традиционните с иновативните практики. В настоящата статия е анализирана научната литература в областта за последните три години с цел търсене отговор на основния въпрос: кои са най-важните фактори за успешното използване на смесени курсове за обучение? Според авторите успехът на смесеното обучение зависи от: организацията на обучение, качеството на виртуалната среда и степента на готовност на обучаеми и обучители във виртуалната среда.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Стоянка Георгиева-Лазарова, Лъчезар Лазаров, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
Дата на публикуване
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!