Resource Details
РЕСУРС

Евридика: Гражданското образование 2017

В момента Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. Социално-икономическите проблеми, насилственият екстремизъм и липсата на доверие в демократичните процеси са сред най-големите заплахи за мира, демокрацията, свободата и толерантността. Образованието и обучението могат да помогнат за противодействие на тези заплахи чрез насърчаване на взаимното уважение и насърчаване на основните ценности − гражданското образование има специална роля в това отношение и в Европа на него се възлагат големи надежди.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура, 2018 г.
Вид ресурс
Проучвания и доклади
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!