European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Еразъм+ ( Добри практики в изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни)

Образованието за възрастни е все по-важна тема в нашето общество. В условията на икономическа криза и със застаряващото население в Европа, необходимостта от усвояване на нови умения и адаптиране към пазара на труда е от първостепенно значение. Участието на възрастни в образованието също така носи и други ползи, както на равнище лична реализация, така и за обществото, като цяло, чрез насърчаване на социалното приобщаване и активното гражданство. Националните координатори за изпълнението на Европейската програма за обучение на възрастни получават финансова подкрепа от Европейската Комисия, чрез програмата Еразъм +, за извършване на дейности, които допринасят за справянето с ниското равнище на участие на възрастни в образованието и обучението, особено на тези със слаби умения. Освен с ролята си да координира заинтересованите страни, тази мрежа от национални координатори (29 в периода 2016-2017), която е създадена през 2012, насърчава обучението на възрастни в участващите страни и ангажира гражданите и заинтересованите страни в най-различни дейности, като например: дейности, повишаващи осведомеността; мерки за подобряване на предоставянето, по-конкретно на основни умения; насърчаване на партньорското обучение чрез срещи, конференции и двустранни обменни посещения, които обединяват различни участници; и насърчаването на механизми, които гарантират по-добра съгласуваност между различните политики за обучение на възрастни или подготвителните дейности, водещи до реформа в политиката.

При изпълнението на Европейската програма за обучение на възрастни, националните координатори са разработили редица успешни дейности, които са оказали съществено влияние в техните страни и които е интересно да се споделят с всеки заинтересован в областта на обучението за възрастни.

Настоящата брошура включва редица добри практики, разработени от мрежата между 2012 и 2016, а целта е да се актуализира редовно с повече примери, които характеризират работата на националните координатори.

Resource Details
Автор на ресурса
Еразъм+
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
Европа
Дата на публикуване
Език на документа
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!