Премини към основното съдържание
Resource Details
РЕСУРС

Дигитална грамотност - какво представлява умението и защо е важно?

Фокусът в предлаганата разработка не е върху дигиталните устройства, а върху допълнителните умения, които обучаваните трябва да развият, за да могат да се ползват от дигиталната среда – да овладяват идеи, да общуват свободно, да дискутират проблеми, да творят и да получават подкрепа. Определяйки какви точно са тези умения, кои са елементите, които съставят дигиталната грамотност, авторът стъпва на определението на Партньорството за умения на 21. век (the Partnership for 21st century skills), където дигиталната грамотност се разглежда на две основни равнища:

  1. умението да ползваш дигитални технологии, устройства и социални мрежи, за да намираш, организираш, обработваш, оценяваш и комуникираш информация по подходящ начин;
  2. съпътстващата нужда да спазваш и прилагаш специфични правила за сигурност, както и норми, свързани с етичното и законно ползване на информацията.

В свят, в който всеки има неограничен достъп до информация, се променя същността на това, което се разбира под определението „грамотен“. Вече не е важно какво знаеш, а можеш ли бързо да намериш необходимата ти информация, да я обработиш, да сравниш различни източници и да надградиш свой смисъл; можеш ли да общуваш и да работиш съвместно по проект с партньор на другия край на света. Това вече не е допълнително умение, което може да бъде развито в обучението по информационни технологии, а неразделна част от начина, по който се очаква обучаваните да работят със знанието.

Resource Details
ISBN
дигитална грамотност; дигитални умения
Автор(и) на ресурса
Петко Иванов
Вид ресурс
Възможности и ресурси
Държава
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!