European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурс

Дидактически насоки – създаване на връзка между поколенията и културите и осигуряване на трансфериране и прозрачност на компетенциите в професионалното образование

Проучване сред различни заинтересовани лица, институции, предоставящи професионално образование  обучение, учители и обучители показва, че принципът на междупоколенческото и междукултурното придобиване на професионални знания и компетенции, постигнати от възрастни хора, все още не е – макар и в различни степени – привлякло наистина общественото внимание. Поради това, целта на настоящия документ е да разкрие как се структурират екипите с по-възрастни хора, как могат да се използват материалите за обучение и консултиране и каква полза могат да донесат. Оставено е място за бележки и материали за използване като листовки за раздаване на обучаемите, което го прави удобен документ за учители, обучители и консултанти в сферата на професионалното образование.

Resource Details
Автор на ресурса
ТАНДЕМ
Вид ресурс
Целево проучване
Държава
България
Дата на публикуване
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!